Advokat savner et klageorgan

Advokat Geir Haugen mener det er en skandale at det ikke er etablert et ankeorgan for vedtak gjort av Finnmarkskommisjonen.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen har spesialisert seg på saker som angår reindrifta.

Foto: NRK/Brennpunkt

– Jeg synes jo at det er nesten en skandale. Nå har vi holdt på i hvertfall i to år med å få opprettet en utmarksdomstol. Jeg tror det er ganske unikt at man bruke så lang tid til å finne frem til personer som kan være dommere i denne domstolen, sier Geir Haugen.

Haugen er advokat for reineierne på Stjernøya og han har anbefalt sine klienter om å anke et vedtak gjort av Finnmarkskommisjonen. Reineierne hadde krevd om å få eiendomsretten til Stjernøya og Seiland i Vest-Finnmark, men dette sa Finnmarkskommisjonen nei til i mars 2012 .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kart Stjernøya

Reineierne mener at det er de som er de rette eierne av Stjernøya i Finnmark.

Foto: NRK

Kartleggingen av eiendomsforholdene på disse øyene var den første i Finnmarkskommisjonens regi. Kommisjonen kom frem til at det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier arealene i disse øyene.

Reineierne vurderer å anke

Den samme konklusjonen har også reineierne i Nesseby fått fra Finnmarkskommisjonen etter at de krevde eiendomsretten til land og vann i den lille kommunen i Øst-Finnmark.

Disse vedtakene skal det være mulig å anke til en egen domstol, den såkalte utmarksdomstolen for Finnmark. I Stjernøya-saken er ankefristen satt til 30. september 2013.

Per Mikkelsen Bals

Per Mikkelsen Bals, Stjernøya.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lederen for Stjernøya reinbeitedistrikt, Per Mikkelsen Bals, sier at de nå vurderer å anke Finnmarkskommisjonens vedtak.

– Vi skal i allefall forsøke å få denne saken belyst på en bedre måte. Finnmarkskommisjonen ser ikke ut til å være det rette organet for slike saker.

Per i dag eksisterer det imidlertid ikke noe ankeorgan for saker vedtatt av Finnmarkskommisjonen, i og med at utmarkskommisjonen ennå ikke er etablert.

– Det er veldig dårlig at de ikke har giddet å prioritere saken vår, sier Bals.

NRK har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å forklare hvorfor utmarkskommisjonen ennå ikke er på plass, men der er det ingen som har kunnet gi en forklaring.

reinsdyr, Nesseby, Unjarga

Reineierne i Nesseby vil eie reinbeitene i sitt eget område, men Finnmarkskommisjonen sier nei.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK