– Ikke stem på samiske Judaser

Samepolitiker frykter at Fremskrittspartiet (Frp) sin antisamiske politikk vil rasere det samiske samfunnet. Han mener derfor at samer som støtter partiet sviker sitt eget folk.

SAMISKE JUDASER: Svein Ole Sandvik, Ivar Simonsen og Hans Eriksen.

SAMISKE JUDASER: Svein Ole Sandvik, Ivar Simonsen og Hans Eriksen.

Foto: Grafikk: Paul Egell-Johnsen / NRK

Arvid Lilleng, Storfjord sameforening

FNYSER AV FRP: Arvid Lilleng.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– De holdninger som har vært og nå vokser sterkere og tydeligere frem i Frp, ligner faretruende på en politisk ideologi som hadde fremgang i Tyskland og deler av Europa på 1930-tallet. Verdenssamfunnet maktet å stanse slike skremmende holdninger til raser og etnisitet da Berlin endelig falt for demokratiske krefter fra hele verden.

Det sier leder Arvid Lilleng i Storfjord Sameforening. Foreninga er lokallag i Samenes Folkeforbund (SFF) og samepolitikeren mener at samer som forfekter Fremskrittspartiets samepolitikk sviker det samiske samfunnet.

Han ber nå alle velgerne om å vise sin forakt til denne usolidariske politikken ved å gi sin stemme til andre partier.

LES OGSÅ: Kan skape kaos på Sametinget

LES OGSÅ: Tilbyr Frp-hjelp til same-Ap

– Stemmekveg for Frp

Hans Eriksen

SAMISK JUDAS: Hans Eriksen (Frp).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Lokale Frp-lakeier fra de samiske samfunn deltar i slike parti og seanser staset opp med samiske kleskoder, mens fornorskningsperiodens holdninger i det skjulte vokser frem i alle deler av landet, - de fleste naturlig nok godtroende stemmekveg for Frp, sier Lilleng.

Fremskrittspartiets hovedsak i samepolitikken er å legge ned samenes eget folkevalgte organ, Sametinget (ekstern lenke) , som partiet mener er udemokratisk. Frp gikk i sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2009 blant annet inn for å legge ned pressestøtten på rundt 20 millioner kroner til samiske aviser. Støtte til blant annet samisk idrett, festivaler, plateutgivelser, bokutgivelser vil bortfalle hvis Frp får makt i Stortinget. Frp er et liberalistisk parti (ekstern lenke) og mener at det frie marked skal bestemme om disse tiltakene har livets rett.

– I flere hundre år har urfolket, som en minoritetsbefolkning her nord, måttet tåle tiltak med det mål å utslette folkets eksistens. Med alt fra skallemåling i Tysfjord til tiltak i regi av kirka og skoleverket, har nå også privatisering og ”okkupasjon” av opplagte samiske ressurser til vanns og til lands blitt akseptert av passive og sovende politikere i kommunestyrer rundt om, påpeker Arvid Lilleng.

Ivar M. Simonsen

SAMISK JUDAS: Ivar Simonsen (Frp).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Samepolitikeren i Oteren i Storfjord mener at velgerne snarest mulig må vende ryggen til Frp sin antisamiske politikk.

– Fordommer og manglende innsikt er en farlig kombinasjon. Velgerne i Norge, og spesielt i Nord-Norge, må vise Frp den forakten de fortjener og våkne opp før det er for sent. Du må ikke sove! Gi din stemme til alle andre partier og vis Frp den ryggraden som den samiske befolkningen må ha for å kjempe mot udemokratiske krefter, er Arvid Lillengs anmodning til alle velgere.

Lederen i Storfjord Sameforening synes det er rart at det norske folk ikke tatt lærdom av tidligere tiders synder mot det samiske folket.

– Har ikke det norske folk lært av historien? Historien har vist at på slutten av 1800-tallet var det mulig for makthavere å manipulere et helt folk. Likeså midt på 1900-tallet. Vil det samiske folk akseptere et nytt århundre med de holdninger Frp står for? Hva vil skje dersom Frp kommer til maktens tinde og gjennomfører sin politikk? spør Arvid Lilleng.

– Jeg er ingen Judas

Svein Ole Sandvik

SAMISK JUDAS: Svein Ole Sandvik (Frp).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Frp sin førstekandidat til sametingsvalget i Ávjovárri valgkrets liker absolutt ikke Judas-stempelet. Han mener at Arvid Lilleng sin kritikk er totalt usaklig.

– Nei, det gjør jeg ikke i det hele tatt. Samisk Judas, det er jeg ikke. Jeg prøver å fremme samisk politikk gjennom Fremskrittspartiet, om vi da ikke har så veldig mye samepolitikk i programmet vårt, understreker Sandvik.

Føler du at du sviker det samiske folket?

– Nei, det gjør jeg heller ikke. Jeg sviker ikke det samiske folk om jeg er med i Fremskrittspartiet. Vi må ha sånne også i Fremskrittspartiet som Svein Ole Sandvik for å belyse de samiske sidene i vår politikk, forklarer Frp-samen.

Sandvik er uenig med Arvid Lilleng i påstanden om at Frp driver en anti-samisk politikk som er med på å undergrave eksistensen av samene som et folk.

– Nei, da må han (Lilleng; red. forklaring) gå inn i seg selv og sin egen politikk, som han driver på med. Jeg kan ikke se at Fremskrittspartiet skal radere bort samene. Fremskrittspartiet kan jo ikke radere vekk hverken Sametinget eller samene med et pennestrøk. Det er jo et Storting som må til og det må jo et totredjedels flertall i to påfølgende stortingsperioder til for å legge ned Sametinget. Og det er jo nesten umulig, sier Svein Ole Sandvik.