Ådå rádeålmmå Divtasvuonan

Arne Kvensjø (72) biejaduvvá gasskabåddåsattjat rádeålmmån Divtasvuona suohkanin.

Mærrádus lij avtajienelattjat udnásj suohkanstivratjåhkanimen Divtasvuonan.

Fábmodus la suohkana sjiehtadallamnammadusán guoskavasj bálkkáj ådå rádeålmmåj.

Man guhkev Kvensjø gasskabåddåsattjat virgen sjaddá, ittjij suohkanstivrra árvvaluvá.