Ådå juohkemájge påstan

Påstan li ådå juohkemájge goassa påstav juohki Nuortta-Sálton.

Postbilar på Hanehaug i Leikanger
Foto: Ottar Starheim / NRK

Muhtem sajen oadtju påstav árabut biejven, madin ietjá sajijn maŋŋeduvvá nágin tijmaj. Dav diedet avijssa Avisa Nordland.

Dát bådij jåhtuj åvdep váhkko ja guosská stájgogijda, hábmeviesádijda ja Divtasvuona allebielegijda. Ådå juohkemruvto li sivvan subtsasti påstan.

Divtasvuonan sjaddi Stuorgietten oadtjot påstav guokta tijma maŋŋel gå uddni, valla Ájluovtan ja Måsken sjaddá poassta boahtet sulle sæmmi ájgen gåk åvddål. Hábmerin vierttiji ulmutja vuorddet bielnup tijmav dagu Oppájden, Skutvikan ja Strávvásjnjunnjen gå dav majt udnátjij li vierttim.