Får ikke vokse opp hjemme

Aboriginerbarn har ni ganger større sannsynlighet for å bli tatt fra sine foreldre.

Aboriginerbarn leker

Færre og færre aboriginerbarn får vokse opp i egne hjem. Bildet er av aboriginerbarn som leker.

Foto: Mikkel Østergaard / Scanpix Denmark

Barnevernet i Australia tar aboriginerbarn 9 ganger oftere fra foreldrene enn andre barn i følge ABC News.

Seks prosent av befolkingen under 17 år i den australske delstaten Queensland består av aborinske- og Torresstredet øyenes urbefolkningsbarn.

En undersøkelse viser likevel at de samme barna utgjør nesten 40 prosent av alle barn som tas fra sine foreldre i delstaten.

– Disse tallene er forbløffende dårlige, mener direktør av PeakCare Queensland Lindsay Wegener.

PeakCare Queensland er paraplyorganisasjonen for delstatens barnevernstjenester.

Les også: – «Tidsbombe» i australske fengsel

– Siste utvei


I 2004 viste en undersøkelse gjort av Queensland Kriminal og Uredelighets kommisjonen at 25 prosent av barna under barnevernets omsorg var enten aboriginer eller fra Torresstredet øyene.

– Vi er nå i en situasjon der mer enn 37 prosent av barna som er under barnevernsomsorg i Queensland er urbefolksbarn. Situasjonen er dermed betydelig forverret, samtidig som det ikke er noen ting som tyder på forbedring, sier en bekymret Wegener til ABC News.

Lindsay Wegener sier at barn kun burde tas fra sine familier som en siste utvei.

– Flere ressurser må bli satt inn for å hindre dette i å være nødvendig, mener hun.

Les også: Bryr seg ikke om aboriginerne

Tiltak tidligst mulig


Løsningen, i følge Wegener, er å finne ut hvorfor familiene ikke er i stand til å ta vare på barna sine. For deretter å sette inn tiltak så tidlig som mulig som kan hjelpe dem, så familiene kan føle seg trygge under prosessen.

Hvert år de siste årene har over 20.000 familier blitt rapportert til Instituttet for Samfunnsmedisin, Barns Sikkerhet og Uførhet tjenester. Det er utgjør nesten en fjerdedel av alle barna, og for urbefolkingsbarna er tallet mye høyere enn som så.

Les også: Språklærere må læres opp

– Uakseptable tall

Lederen av Sosialtjenesterådet i Queensland Karyn Walsh er enig i at tallene er uakseptable. Hun støtter forslagene om å få til tiltak tidlig i barnenes liv så tidlig som mulig, slik at de kan bli i sine egne familier.

– Familiene må kunne søke hjelp lenge før en krisesituasjon oppstår. Spesielt fattige familier som ikke har et ressursnettverk rundt må investeres i. Slik at tjenestene kan fylle ut rollene for å møte forventingene til sine barn, sier Walsh.

Undersøkelsen saken er basert på viser at 50 prosent av aboriginerbarna og Torresstredet øy barnevernsbarna blir plassert i andre urbefolknings familier.

Denne uken ledes en ny Queensland undersøkelse av Familerettsdommer Tim Carmody. Undersøkelsen skal finne ut hvorfor så mange aboriginer og Torresstredet øy barn havner inn i barnevernsystemet. Undersøkelsen vil komme med sine anbefalinger i april.

Les også: Aboriginere kastes til gruveulvene