Åarjel-Saemiej skuvle 50 år

Åarjel-Saemiej skuvle i Snåsa er i 50 år i 2018. Jubileet markeres med en kulturuke i Snåsa i september. I år er det også 10 år siden Snåsa kommune offisielt ble en tospråklig kommune.