Åarjel-saemiej Gïelh er vinneren

Nå er de endelige resultatene til sametingsvalget i Sørsamisk valg godkjent.

Ellinor Marita Jåma og Jovna Zakharias Dunfjell

Ellinor Marita Jåma får med seg Jovna Zakharias Dunfjell inn på Sametinget.

Foto: Kjell Appfjell / NRK

John Kappfjell

John Kappfjell (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sørsamisk valg består av 973 stemmeberettige. Av disse avga 606 sin stemme. Fremmøteprosenten er på 62,3.

Valgkretsen består av 75 kommuner og fire representanter velges inn til Sametinget.

Av disse får Åarjel-saemiej Gïelh (Sørsamiske røster) to mandater. Disse er Ellinor Marita Jåma fra Røyrvik og Jovna Zakarias Dunfjell fra Trondheim. Den sørsamiske lista var nykommer ved forrige valg og har nå doblet sin representasjon i samenes eget folkevalgte organ siden valget for fire år siden.

Thomas Åhrén

Thomas Åhrén (NSR).

Foto: Pressebilde / NSR

Arbeiderpartiet får ett mandat, nemlig John Kappfjell fra Majavatn. NSR får ett mandat, og det er Thomas Åhrén fra Namdalseid.

Her finner du resultatene fra valgkretsen

De sørligste samene

Sørsamer er en betegnelse på den samiske folkegruppen som lever spredt over et område, som strekker seg omtrent fra polarsirkelen i nord til Hedmark fylke i sør på norsk side.

I Sverige bor de fleste sørsamer i Jämtland og Härjedalen.

Sørsamene teller omkring 1000 mennesker, og språket deres er så forskjellig fra for eksempel nordsamisk at de to gruppene ikke uten videre forstår hverandre. Forskjellen tilsvarer omtrent som den mellom norsk og islandsk.

Sørsamisk er et eget skriftspråk, og i motsetning til nordsamisk skrives det uten bruk av diakritiske tegn, men med æ, ø og å.

Kilde: Store norske leksikon

Korte nyheter

  • Freder kvensk fjøs i Porsanger

    Fjøset i Repokoski, som blir fredet av Riksantikvaren, er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet, ifølge NTB. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

  • Dokumentar om psykiske problemer

    Petter Aaberg og Sverre Kvamme har laget dokumentarfilmen «Nattebarn» om unge mennesker med psykiske problemer etter at Petter selv har gjennomgått et selvmordsforsøk. – Går forbausende langt inn i intimsfæren, skriver Filmpolitiet. Terningkast 4.

    Den norske dokumentarfilmen «Nattebarn».
    Foto: Indie Film AS