NRK Meny

Áššáskuhtton johtolatlihkuhisvuođas

Davviromssa dievdu 30-jagin lea áššáskuhtton siválaš nuppi jápmimii johtolatlihkuhisvuođas E8-luottas njukčamánus dán jagi. Dievdu ii lean doarvái várrogas go vujii biillain, go ribahii biilla siigat boasttu beallái luotta ja deaivvái ovddalboahtti biilla. 80-jahkásaš Bahccavuona dievdu duššái lihkohisvuođas.