Áššáskuhtton cápmán ovttasássi

Badjel 40-jahkásaš deatnulaš lea áššáskuhtton go galgá leat čiekčan ja čorbman iežas ovddeš ovttasássi, čállá Ságat aviisa. Albmá balahit geassán ovddeš ovttasássi šillju rastá duhkis, ja vuodján su njeaiga biillain. Su navdet maid goddán su ovttasássi bussá. Ášši meannuduvvo Sis-Finnmárkku diggerievttis juovlamánus ja almmái sáhttá dubmehallat njealji jahkái giddagassii.