NRK Meny
Normal

«Zorro» vil ha pengene Erna ga

Fra Sametingets talerstol fortalte statsministeren at hun gir en million kroner til ulik juridisk bistand som samene har behov for. Nå har en stiftelse som planlegger søksmål mot staten, søkt om å få pengene.

Erna Solberg på Sametingets talerstol

Statsminister Erna Solberg besøkte Sametinget 3. juni i år.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Anja Jonassen

Advokat Anja Jonassen er administrator i Zorrostiftelsen.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Zorrostiftelsen ble etablert i mars i år. Formålet er blant annet å hjelpe reindriftssamer med økonomisk rettshjelp hvor de er utsatt for inngrep fra staten. I første omgang søkte stiftelsen om 650.000 kr fra Sametinget. Nylig ble søknaden utvidet.

– Statsminister Erna Solberg opplyste i sin tale onsdag 3. juni til Sametinget at regjeringen vil sette av en million kroner til juridisk bistand i saker som angår landrettigheter. Stiftelsen søker etter dette inntil kr 1.650.000 for å kunne realisere formålet, skriver administrator for Zorrostiftelsen, advokat Anja Jonassen i et brev til Sametinget.

Pengene fra regjeringen skal fordeles av Sametinget.

608 «Zorro-reineiere»

Ifølge prosjektbeskrivelsen til stiftelsen har 608 reineiere meldt at de ønsker å realisere formålet. Blant de viktigste sakene stiftelsen har arbeidet med i forbindelse med etableringen, er prosessen med reduksjonen av reintallet i Vest-Finnmark .

– Det betyr at vi skal få stoppet tvangsreduksjonsprosessen som er satt i gang for å få ned det staten mener er et høyt reintall mens vi jobber videre med en stevning mot staten i denne saken, sa advokat Anja Jonassen til NRK i mars .

Pengene stiftelsen nå har søkt om fra Sametinget kan dermed bidra til å få stanset inngrepet mot reindriftssamene. Landbruksminister Sylvi Listhaug har flere ganger understrekt at prosessen går videre .

Søknaden fra Zorrostiftelsen om 1.650.000 kr i støtte er nå til behandling på Sametinget. Avgjørelsen vil ikke komme før etter sommeren, opplyser Sametinget.