Rester av tysk forsyningsbåt undersøkes av mann i rødt om vinteren
Foto: Lars Mihkkal Sara