Får «tja» til tross for utmeldelses-stunt

Avgjørelsen lar vente på seg om hvorvidt denne samepolitikeren kan møte på Sametinget, til tross for at han ikke lenger er oppført i tingets valgmanntall. – Dette er jo en litt spesiell sak, sier plenumslederen.

Jánoš Trosten

MELDTE SEG UT AV MANNTALL: Jánoš Trosten er 2. vararepresentant for sametingspartiet Árja, innvalgt fra Østre Valgkrets som blant annet omfatter Tana og Nesseby kommuner. Trosten har imidlertid ikke sagt fra seg partimedlemskapet eller vararepresentantvervet.

Foto: Piera Balto / NRK

«Det er per i dag ikke noen klar formulering i verken lov eller forskrift om hvorvidt en vararepresentant som i valgperioden melder seg ut av valgmanntallet, kan eller må møte på Sametinget ut perioden representanten er valgt inn for».

Dette melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til NRK, angående Jánoš Trostens utmeldelse fra Sametingets valgmanntall.

Sametingsvararepresentantens påfunn medførte tidligere i sommer hodebry for både sametings- og departementsansatte.

Hovedårsaken var usikkerheten omkring hvorvidt Trosten kan møte på Sametinget som eventuelt innkalt vararepresentant, når han ikke lenger er oppført i Sametingets valgmanntall.

For verken i Sameloven eller i tilhørende forskrift er det i dag krav om at de som allerede er innvalgt til Sametinget, må forbli manntallsoppførte så lenge de innehar vervene.

Lar Sametinget avgjøre

Jørn Are Gaski

FIKK UTMELDELSESSTUNT I FANGET: Jørn Are Gaski er plenumsleder på Sametinget, innvalgt fra Sør-Norge valgkrets for Arbeiderpartiet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side har man nå konkludert med at Sametinget har såkalt «autonomi» til å fastslå dette selv.

– Det er Sametinget som utover forskriften er øverste myndighet overfor sametingsvalget, og innad Sametinget er det plenumsledelsen som er øverste valgmyndighet, sier plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap).

– Dermed er det Sametinget som tar denne avgjørelsen til syvende og sist, tillegger han.

Gaski har vært i dialog med departementet, om hvordan man skal håndtere Jánoš Trostens valgmanntallsutmeldelse.

Utsetter avgjørelse

Neste sametingsplenumsmøte arrangeres mellom 26. og 30. september. Representantinnkallelsene skal være sendt, og hittil har ingen meldt forfall ifølge plenumslederen.

Uansett ble Trostens manntallsutmeldelse diskutert da Sametingets plenumsledelse nylig møtte.

– Hva ble bestemt?

– Vi konkluderte verken med det ene eller det andre. Vi tar en avgjørelse på dette dersom situasjonen skulle oppstå, svarer Jørn Are Gaski.

– Dette betyr at hvis to av Árjas fire representanter melder forfall til dette plenumsmøtet, så kaller jeg inn hele plenumsledelsen for å ta en avgjørelse på hvorvidt Jánoš Trosten kan kalles inn, forklarer plenumslederen.

Departementet har ifølge sin e-post tilbudt Sametinget å bistå omkring avgjørelsen.

– Ingen forutså dette

På NRKs spørsmål om hvorfor ikke plenumsledelsen kan lande på et vedtak allerede nå, svarer Jørn Are Gaski:

– Vi kan ikke ta standpunkt i alle slags forskjellige og potensielle problemstillinger som kan oppstå. Vi tar beslutninger når de blir reelle.

Da forskriften som regulerer sametingsvalgene i sin tid ble vedtatt, var det få som forutså at en sametingsrepresentant eller -vararepresentant skulle finne på å melde seg ut av Sametingets valgmanntall – mens vervet innehas.

– Ingen av oss kunne tenke seg til at en slik situasjon skulle oppstå. Derfor er jo dette en litt spesiell sak, sier plenumsleder Gaski.

Selv har Jánoš Trosten tidligere uttalt at han ikke avviser å møte på Sametinget hvis han skulle bli innkalt, til tross for sin valgmanntallsutmeldelse.