«Tja» til avdekking av historisk urett mot samer

Det er usikkert om SV får flertall for å nedsette en sannhetskommisjon om fornorskningen. – Vi vil ta stilling når forslaget formelt er fremmet, sier Ap-representant.

Stein Erik Lauvås (Ap) og André N. Skjelstad (V)

I TENKEBOKSEN: Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås (t.v.) og Venstres André N. Skjelstad er begge medlemmer av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, og utgjør mindretallet av komitemedlemmer som svarte på NRKs henvendelse om SV-forslaget.

Foto: Martin Smith (NRK) / Pressebilde (Venstre)

«Jeg er for at vi skal bruke midlene våre på tiltak som (...) bygger broer mellom fortid og framtid og skaper en plass hvor samisk kultur og språk kan blomstre.

Akkurat derfor er jeg usikker på om SVs forslag vil bidra til å styrke samisk kultur og språk, eller om en slik ny prosess vil fjerne et viktig fokus fra de viktige sakene som virkelig kan utgjøre en forskjell for samene».

Dette skriver André N. Skjelstad (V) i en svarkommentar til NRK.

NRK har spurt Skjelstad og alle andre medlemmer i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite som representerer andre partier enn SV, om hva komitemedlemmene mener om SVs varslede stortingsforslag.

Forslaget innebærer å nedsette en sannhetskommisjon, som skal granske fornorskningspolitikken og ettervirkningene av den.

Fåmælt komite

NRK mottok ikke svar fra noen av komitemedlemmene tilhørende Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Det var kun Arbeiderpartiet og Venstre som svarte på NRKs henvendelse. Miljøpartiet De Grønne er ikke representert i komiteen.

– Arbeiderpartiet avventer til forslaget kommer, og vil ta stilling til dette når det formelt er fremmet slik at vi får en ryddig og god gjennomgang av saken.

Dette svarer Stein Erik Lauvås (Ap) på vegne av Arbeiderpartiets fem av totalt 15 faste medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen, som blant annet består av Helga Pedersen (ekstern lenke).

Kirsti Bergstø

FORSLAGSSTILLER: – Vi foreslår at det skal nedsettes en granskingskommisjon for å gjennomgå de historiske hendelser, urett og overgrep som det samiske folk er blitt utsatt for, har finnmarksrepresentant på Stortinget, Kirsti Bergstø (SV) nylig uttalt.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Museumsbygg fremfor sannhetskommisjon

André N. Skjelstad er Venstres eneste komitemedlem.

Han begrunner den usikre holdningen til SV-forslaget, blant annet med at det er andre tiltak man fra Venstres side anser som mer betydningsfulle med tanke på å bøte på skadene etter fornorskningen:

– Det er viktig å ta vare på samiske kultur- og språktradisjoner, også i anerkjennelse av den uretten som ble begått mot det samiske folk gjennom historien, skriver Skjelstad.

– Det er blant annet derfor jeg har vært forkjemper for byggingen av nytt museumsbygg ved det sørsamiske museet og kultursenteret på Snåsa; Saemien Sijte, tillegger Venstre-mannen.

Taus kritiker

Per-Willy Amundsen

HENVISER TIL HØYRE-KOLLEGA: Per-Willy Amundsen er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet for Fremskrittspartiet. Før han inntok statssekretærrollen, var han blant de mest fremtredende kritikere mot samiske rettigheter.

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Før Per Willy Amundsen (Frp) ble utnevnt til statssekretær, ble han omtalt som samepolitisk talsmann for partiet sitt.

NRK har også henvendt seg han med spørsmål om SVs sannhetskommisjons-forslag.

Amundsen ønsker imidlertid ikke å kommentere forslaget.

– Dette er del av ansvarsområdet til statssekretær Anne Karin Olli (H), og hun er allerede intervjuet av NRK.

Dette skriver hans departement til NRK, og viser til NRKs nylige oppslag med Olli angående denne saken.

– Vi er enig i at det er behov for mer kunnskap om fornorskningspolitikken. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke bør låse oss til en bestemt løsning. Vi er i tvil, men når forslaget kommer så må vi selvfølgelig ta det derfra, uttalte Olli.