Hopp til innhold

"Spekulanttat" dat háliidit veahkehit báhtareddjiid geat bohtet Porsáŋgui

Porsáŋggu gielddastivra lea mearridan vuostáváldit báhtareddjiid ja dohkkehii maid ahte earát huksejit vuostáváldinfálaldagaid gildii. Ovddádusbellodat navdá ges sin "spekulantan" geat ná barget.

En flyktning fra Syria bærer et lite barn over det ødelagte grensegjerdet mot Tyrkia, 14. juni 2015
Foto: Lefteris Pitarakis / Ap

Mannan duorastaga mearridii Porsáŋggu gielddastivrra eanetlohku vuostávaldit gitta 25 báhtareaddij jahkásaččat boahtte golbma jagi. 12 gielddastivraáirasa dohkkehedje ráđđeolbmá árvalusa. Dasa lassin dohkkehedje sii maid ahte earát huksejit vuostáváldinfálaldagaid gildii. Ovddádusbellodaga 3 áirasa eai gal dán dohkkehan ja navdet baicce sin "spekulantan" geat ná áigut veahkehit báhtareddjiid.

Sárdnestuolus muitalii maid su vánhemat vásiheigga

Kåre Olli

Kåre Olli

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Gielddastivrra sárdnestuolus muitalii Bargiidbellodaga Kåre Olli maid su vánhemat gárte vásihit eváhku áiggi oktavuođas mannan máilmmesoađi loahpageahčen go gárttaiga fatnasa mielde máttás guvlui ja ii lean álggos dihtosis gosa. Loahpas manai bures go soai beasaiga gáddái mátta Norggas.

Ovddádusbellodaga áirras navdá sin "spekulantan" geat háliidit veahkehit

Torgeir Thomassen

Torgeir Thomassen

Foto: Karen Inger Lise Anti / NRK

Porsáŋggu gielddastivra mearridii maid diktit Nord Norsk Mottaksentera, Davvi-Norgga vuostáváldinguovddáža, gávdnat visttiid gielddas maid sii de geavahit vuostáváldit báhtareddjiid geat bohtet gildii. Ovddádusbellodaga Torgeir Thomassen navdá sin "spekulantan" geat ná háliidit ruđaid dinet. Thomassen logai dákkár gjuovddážiid dinet ruhtalána báhtareddjiid námas. Sin mielas lea maid nu ahte go gielda juo dál rahčá addit dohkálaš fuola- ja dearvvašvouđafáldaldagaid Porsáŋggu álbmogii de gal buot dearvvašvuođa bálvalusat jávket go gielda vuostáváldigoahtá báhtareddjiid.

Son lea ilus dainna mearrádusain

Are Skancke Andreassen

Are Skancke Andreassen

Foto: Håkon Jacobsen / Nrk

Nord Norsk Mottaksentera, Davv-Norgga vuostáváldinguovddáža Are Skancke Andreassen čuovui gielddastivračoahkkima ja lohká leat ilus go Porsáŋggu gielddastivra sávvá báhtareddjiide bures boahttin gildii. Jos fal dát mearrádus govve Porsáŋggu álbmoga oainnu de ii sáhte dát šaddat eará go buorre logai son. Sis lea jurdda geavahit Fjordutsikten gohttensaji Leavnnjas ja Bissojoga internáhta dáid doaimmaide logai son.

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK