Hopp til innhold

«Skandalemuseum» brukte over åtte år på å åpne dørene

Tidligere Østsamisk museum åpner endelig dørene i sommer, åtte år etter det ble ferdigstilt.

Äʹvv Saa´mi mu´zei

ENDELIG ÅPNING: Äʹvv Skoltesamisk museum åpner endelig dørene for publikum. (Logoen er designet av Martin Skulstad).

Foto: FOTOMONTASJE: MAIEN GAUP SANDBERG / NRK

Äʹvv Skoltesamisk museum, tidligere Østsamisk museum, i Neiden kan endelig åpne dørene for publikum. Museet ble ferdigstilt i 2009, men bygget kunne ikke tas i bruk på grunn av mangler .

– Det er en lang historie, men kort fortalt så ble det gjort en del feil. Derfor har det tatt veldig, veldig lang tid, forteller museumsleder Honna Havas.

Det har tidligere blitt spekulert om museet kan være utsatt for åndelige krefter , da de ikke overnattet på tomta før bygginga ble igangsatt, etter samisk tradisjon, og at det derfor har hatt så mange feil.

Åpner dørene

Det langvarige prosjektet har blitt omtalt som et skandaleprosjekt. De har flere ganger måttet utsette åpningen av museet på grunn av bygningsfeil, men nå kan museet endelig åpne dørene for publikum.

med utsikt til Skoltelandet

GLEDER SEG: Museumsleder Honna Havas gleder seg til åpning av museet.

Foto: øa/Museum/P2 / nrk

Fredag 16. juni åpner museet for besøkende. Åpningsseremonien er om ettermiddagen og er åpen for alle.

– Det blir noen store navn fra Sápmi som skal opptre under kulturprogrammet. Men det kan vi komme tilbake til senere. Det er det jeg kan fortelle foreløpig, sier Havas, og forteller videre at hun gleder seg masse.

Synliggjøre det skoltesamiske språket

Museet byttet i går navn fra Østsamisk museum til Äʹvv Skoltesamisk museum, eller Äʹvv Saa´mi mu´zei på skoltesamisk. De ville ha et eget skoltesamisk navn, for å synliggjøre språket.

Jelena Porsnager

NYTT NAVN: Jelena Porsanger foreslo navnet Äʹvv for det skoletsamiske museet.

Foto: Samisk høgskole

– Jeg synes äʹvv er et helt fantastisk ord. Det er foreslått av Jelena Porsanger som selv er skoltesame. Ordet betyr solens gjenspeiling fra skaresnø på våren eller fra vannoverflaten, forteller Havas.

Skoltesamer blir ofte kalt østsamer i Norge, men i Finland og Russland brukes begrepet østsamer som en felles betegnelse også for andre samiske grupper på russisk side.

Havas forteller at det for dem er viktig å være helt presise på at museet handler om skoltesamisk kultur, språk og historie. Dette er grunnen til navneskiftet.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: