«Samer» er blitt varemerke i Danmark

«Samer» er registrert som varemerke i Danmark. Patentstyret i Norge tror ikke det samme kunne skjedd i Norge.

Samer - samedrakter

Illustrasjonsbilde av samer fra Kautokeino

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– I utgangspunktet tror jeg det ville vært vanskelig, da vi ikke ville gitt noen spesiell enerett til å si noe om et opphav eller en tilknytning til varene, sier seniorrådgiver i Patenstyret i Norge Kaja von Hedenberg til NRK.

Kaja von Hedenberg

Seniorrådgiver i Patenstyret i Norge Kaja von Hedenberg

Foto: Patentstyret

Et dansk smykkefirma har døpt en av sine kolleksjoner med tinntrådsarmbånd til «Samer» og har varemerkebeskyttet det allerede i 2005. Det forteller SR Sameradion & SVT Sápmi i Sverige. Firmaets eier sier de formidler håndtverk som samefolket lever av.

– Tar fra samene kontrollen over sin identitet

Mange har reagert på at et smykkefirma kan varemerkebeskytte ordet samer. Samerådets president Aile Javo er en av dem. Forsker og samfunnsdebattant May-Britt Öhman har i flere år påpekt overfor selskap uten tilknytning til det samiske og som bruker samiske navn og symboler , at det ikke er greit.

Juriststipendiat ved Norges arktiske universitet Jacob Adams mener at det finnes en særlig beskyttelse , som det danske patent- og registreringsstyret skulle ha sett.

Han peker på at det er et faktum at samer har lange duodji-tradisjoner, og dessuten har man brukt ordet samer, samisk og same mye lenger enn det.

– Den enkle logikken er at samer har retten til bruken av ordet samer i disse sammenhengene. Det som skjer her er at firmaet tar en del av samers identitet og tar i fra det samiske folket kontrollen over sin identitet, sier han til SR Sameradion & SVT Sápmi.

Ingen spesiell beskyttelse av ordet samer i Sverige

Gustav Melander i Patentverket i Sverige sier til SR Sameradion & SVT Sápmi at det ikke er noen spesiell beskyttelse av ordet Samer, som ofte er for eksempel er på navn eller offisielle betegnelser.

Likevel mener han at «Samer» ikke hadde blitt registrert som varemerke i Sverige, selv om han heller ikke kan utelukke at det kunne skjedd.

Seniorrådgiver i Patentstyret i Norge Kaja von Hedenberg sier til NRK at heller ikke ord som «sjøsamer» kunne blitt godkjent som varemerke i Norge.

– Det ville være det samme, en slags gruppering i samme gruppe, så det ville vi ikke godtatt heller, sier von Hedenberg, og forteller at loven sier at et varemerke ikke bare kan gi uttrykk for en vares art og kvalitet og en del andre egenskaper, for det kan man ikke få enerett til.

– Sånne varemerker får man ikke enerett til.