Slik klarte «kjendispartiet» kunststykket å havne i Sametingets mest originale situasjon

De er trolig det første partiet i norgeshistorien som har klart å havne både i posisjon – og opposisjon – på én gang. Verken valgforsker eller partileder kjenner til andre tilfeller der noe slikt har skjedd.

Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets

SAMEPOLITIKKENS FARGEKLATT: Oslo-bosatte Ann Finbog (ytterst til venstre) var Samefolkets partis førstekandidat i Sør-Norge valgkrets til høstens sametingsvalg, og ble valgt inn på Sametinget. Valgkamphjelp fikk hun av parti- og kandidatkollegene Inga Anna Helene Fossli, Tatjana Kolpus, kjendisfotograf Per Heimly, Birgit Somby, og skuespiller Mikkel Gaup (sistnevnte ikke avbildet).

Foto: Per Heimly (fotorettsinnehaver) / Samefolkets parti

Finbog

ENSOM TILVÆRELSE: Sametingsrepresentant Ann Finbog (Samefolkets parti) er ikke en del av Sametingets flertallskonstellasjon, og sitter i opposisjon, til tross for at partikollegene Márjá-Liissá Partapuoli og Jovna Vars Smuk fra Østre valgkrets er en del av posisjonen på Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er en utrolig vanskelig situasjon, sier Ann Finbog med noe latter i tonen, men understreker:

– Det er veldig ensomt. Jeg føler meg alene og støtt ut i mørket. Det er ikke en god følelse.

Finbog og hennes parti har klart «bragden» å tilsynelatende bli historisk i parlamentarisk sammenheng.

Samefolkets parti er trolig det første partiet i norgeshistorien og i sametingssammenheng som har klart å havne både i posisjon og opposisjon på én gang.

Samefolkets partiets representanter står utenfor et bygg

KJENTE FJES: I Oslos samemiljø har Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets gjerne blitt omtalt som kjendispartiet, med listekandidater som blant annet Veiviser-skuespiller Mikkel Gaup (i midten) og kjendisfotograf Per Heimly (t.h.).

Foto: Fotografirettighetssinnehaver: Per Heimly

Har ikke vært borti maken

Statsviter og forsker Jo Saglie

SAMETINGET UNDER LUPEN: Statsviter og samfunnsforsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, har studert og forsket på samepolitikk og Sametinget i en årrekke.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Samfunnsforsker Jo Saglie sier han ikke har den hele og fulle oversikt hva gjelder hele Norges parlamentariske historie, ei heller over fylkes- og kommunevalg, men:

– Jeg kjenner ikke til noen tilfeller der et parti sitter både i posisjon og opposisjon, skriver Saglie til NRK.

Så hvordan havnet Samefolkets parti i denne noe unike parlamentariske situasjonen?

Sametingsrådet, sámediggeráđđi

MAKTINNEHAVER PÅ SAMETINGET: Norske Samers Riksforbund har gjeninntatt posisjonen og flertallet på Sametinget sammen med Flyttsamelista, Sør-Samisk Røst, Senterpartiet og NSRs og Samefolkets partis to fellesrepresentanter fra Østre Valgkrets. Fra venstre: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Berit Marie Eira (Flyttsamelista), sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Silje Karine Muotka (NSR) og Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samarbeider her – konkurrenter der

Márjá-Liissá Partapuoli

FELLESREPRESENTANT 1: Márjá-Liissá Partapuoli ble innvalgt til Sametinget som NSRs og Samefolkets partis førstekandidat i Østre valgkrets.

Foto: Sámediggi
Jovna Vars Smuk

FELLESREPRESENTANT 2: Jovna Vars Smuk ble innvalgt til Sametinget som NSRs og Samefolkets partis andrekandidat i Østre valgkrets. I likhet med Partapuoli, utgjør han en del av NSRs flertall på Sametinget.

Foto: Marie Louise Somby

I alle sametingsvalgkretser i Norge er Samefolkets parti og Norske Samers Riksforbund (NSR) konkurrenter med hver sin valgliste – bortsett fra i valgkretsen som omfatter Øst-Finnmark; Østre valgkrets.

I Østre valgkrets har Samefolkets parti for tradisjon å stille til sametingsvalget med en felles valgliste med NSR.

Her fikk denne felleslista inn to representanter til Sametinget etter høstens valg.

For Samefolkets partis del i Sør-Norge valgkrets, hvor NSR og Samefolkets parti er konkurrenter med hver sin liste, fikk NSR inn tre representanter og Samefolkets parti fikk som nevnt inn én; Ann Finbog, som sier:

– Etter valget hadde vi med oss en ønskeliste til sonderingene med NSR. På lista hadde vi blant annet ønske om en sametingsrådsplass og en politisk rådgiver-stilling.

– Tre dager etter sonderingene fikk vi e-post fra NSR om at det blir ingen samarbeid, fordi vi stilte for høye krav, sier Finbog.

Brudd til tross for lik politikk

Til Ságat har Ann Finbog uttalt at Samefolkets parti aldri stilte noe krav, da de ble avvist av NSR før de reelle forhandlingene tiltok (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Både NSRs og Samefolkets partis representanter har tidligere uttalt at partiene har svært lik politikk, noe også samfunnsforsker Jo Saglie bemerker.

– Så det er liksom ikke politikken det står på, sier Ann Finbog.

NSR-leder Beaska Niillas

FORHANDLET: Leder i Norske Samers Riksforbund og forhenværende sametingsrepresentant Beaska Niillas var NSRs forhandlingsleder etter valget. Han var selv 4.-kandidat i Østre valgkrets, og dermed en felleskandidat for NSR og Samefolkets parti.

Foto: Åse Pulk/NRK
Bjarne Store-Jakobsen under NRKs kommunedebatt

LEDER HISTORISK PARTI: Bjarne Store-Jakobsen er partileder i Samefolkets parti, og erkjenner at partiet har havnet i en meget spesiell parlamentarisk situasjon. – Partiet mitt er både i opposisjon og posisjon på én gang, og det er historisk, sier han.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Forhandlinger i fortrolighet

NSR-leder Beaska Niillas bekrefter at NSR vurderte det dit hen at det ikke var mulig å danne et så bredt flertall, som ville inkludert Samefolkets partis representant i Sør-Norge.

– Men jeg har egentlig ikke så veldig lyst å gå inn på innholdet i forhandlingene, da de har foregått i fortrolighet, sier NSR-lederen, men:

– Jeg vil avkrefte at det var en «ønskeliste» slik det blir fremstilt. Det var et krav, og med det kravet hadde vi ikke mulighet til å danne flertall med de øvrige partiene vi var i sonderinger med, sier Beaska Niillas.

Posisjon eller ikke posisjon? Dét er spørsmålet

Samfunnsforsker Jo Saglie mener det går an å stille spørsmål ved premisset om at Samefolkets parti sitter både i posisjon og i opposisjon.

– Hvis jeg forstår situasjonen rett, så vil Ann Finbog være i opposisjon på Sametinget, mens Partapuoli og Smuk fra felleslista i Østre krets går inn i NSRs gruppe som NSR-representanter. I så fall vil situasjonen på Sametinget være avklart; der er Samefolkets parti i opposisjon og ikke i posisjon, sier Saglie

– Men situasjonen er mer uavklart når vi snakker om Samefolkets parti som partiorganisasjon. Her er det kanskje riktig å si at partiet er både i posisjon og opposisjon, forklarer samfunnsforskeren.

Forutså ikke scenarioet?

Jo Saglie utdyper ved å vise til en tenkt fellesliste mellom KrF og Venstre, som man kan finne enkelte steder i Norge ved eksempelvis kommunevalgene.

– I norsk politisk tradisjon består en fellesliste av separate partier. På en fellesliste mellom KrF og Venstre, så er noen av kandidatene fra KrF og andre fra Venstre. De er ikke fra begge deler. Men det kan godt være annerledes med felleslistene til NSR og Samefolkets parti i samepolitikken.

– Spørsmålet er om dette ble diskutert på nominasjonsmøtet i Østre valgkrets? Eller var dette noe man ikke tenkte på, fordi man ikke forutså en situasjon med Finbog i opposisjon til et NSR-sametingsråd?, spør samfunnsforskeren.

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK