Hopp til innhold

«Samebenken» skaper debatt

– En liten gjeng samer på bakerste benk i Stortinget vil ikke kunne gjøre i nærheten av alt Sametinget gjør i dag.

Erna Solberg og Jens Stoltenberg Stortinget

Bildet er fra en debatt på Stortinget tidligere i år. Erna Solbergs ungdommer i Unge Høyre har en idé om faste plasser for samene på Stortinget.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie.

Foto: Privat
Vibeke Larsen

Vibeke Larsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK
Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen.

Foto: Mette Ballovara / NRK
Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
paul joakim sandøy UH

Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Johan Vasara

Johan Vasara.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
Bent Høie (Høyre)

Bent Høie.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / Scanpix
Inga-Lill Sundset

Inga-Lill Sundset.

Foto: Arbeiderpartiet
Jánoš Trosten

Jánoš Trosten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det skriver Mikkel Berg-Nordlie på sin Twitter-konto mandag. Han er forsker ved NIBR internasjonal avdeling.

Unge Høyres idé om å erstatte Sametinget med en egen «samebenk» på Stortinget har skapt debatt på sosiale medier som Twitter og Facebook.

NRK Sápmi bragte nyheten lørdag under Høyres landsmøte.

– Er framtidas Høyre sånn?

Unge Høyre svarer Mikkel Berg-Nordlie på Twitter:

– Dette er en idé fra et UH-medlem i en debattbok, ikke UH-politikk. Spennende diskusjon!

Også Høyre presiserer at dette ikke er partiets vedtatte politikk:

– Husk at det kun er et forslag fra et medlem i @Ungehoyre og ikke vedtatt partipolitikk.

På Twitter spør Mikkel Berg-Nordlie videre:

– Ja, men disse avviklingsutspillene kommer ofte kommer fra partiets unge. Er framtidas Høyre sånn?

Og Høyre svarer:

– Det kan ikke vi her på Høyres hus spekulere i. Våre unge medlemmer har sine egne meninger.

«Voksen-Høyre» uenig

I dag er Anne-Marit Eira Høyres eneste sametingsrepresentant. Hun gir overfor NRK uttrykk for at idéen om «samebenk» er god.

Sametinget kan gjerne legges ned hvis den blir erstattet med faste plasser for samene på Stortinget, sier hun til NRK.

På sosiale medier har noen oppfattet dette som et ønske om at Høyre vil nedlegge Sametinget.

– All makt konsentreres til Stortinget! UH vil legge ned Sametinget, og støttes av Høyres repr på Sametinget, skriver Mariann Wollmann Magga på Twitter. Hun er Aps førstekandidat ved sametingsvalget i Østre valgkrets.

Også Aps presidentkandidat Vibeke Larsen kaster seg inn i Twitter-debatten:

– Du er uenig i at nedleggelse av Sametinget og opprettelse av samebenk på St.tinget svekker samisk demokrati?

Skriver Larsen og adresserer spørmålet til Frank Bakke-Jensen; Høyres sentralstyremedlem og stortingsrepresentant.

Bakke-Jensen svarer:

– Uenig med UH om samebenk men denne debatten startet med påstand om at UH var samefiendtlig. Oppklart

For Aps visepresidentkandidat Johan Vasara er dette betryggende å lese. På Twitter skriver han:

– Betryggende å høre Høyres stortingsmann @BakkeJensen si seg rungende uenig i @frp_no og @Ungehoyre sine "ideer" om å nedlegge Sametinget.

Også under nett-tv-debatten fra Høyres landsmøte som NRK Sápmi la ut lørdag, understreket Bakke-Jensen at nedleggelse av Sametinget på ingen måte var aktuelt.

Høyre er grunnleggende uenig med Fremskrittspartiet om å legge ned Sametinget, sa han i debatten.

Ap-same takker Høyre-leder

Under landsmøtet kommenterte Høyres 2. nestleder Bent Høie idéen fra partiets ungdomsorganisasjon. Han svarte kontant at idéen var dårlig, og la til:

– Det er helt avgjørende at vi har et Sameting i Norge som er det representative utvalget for urbefolkningen i Norge, sa Høie til NRK Sápmi.

Aps sametingsrepresentant Inga-Lill Sundset kommenterer dette slik på Twitter:

– Takk @BentHHoyre for at du ikke vil bytte ut Sametinget med samebenk. Et godt demokrati er ikke dårlige snarveier.

NSR: – Resirkuleres av andre

Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat Aili Keskitalo har lagt ut denne kommentaren på NSRs åpne Facebook-gruppe:

– Mange tidligere NSR-forslag som resirkuleres av de andre. Dette var også diskutert på slutten av 80-tallet, men ikke som et alternativ til Sametinget, men som et supplement til Sametinget. Samer skulle kunne velge om de ville stemme innenfor geografiske valgkrets (fylke) eller en egen samisk valgkrets til Stortingsvalget.

Dette kommenterer Else Grete Broderstad slik:

– Ja, en slik ide var en del av diskusjonsgrunnlaget for NSRs deltakelse i sametingsvalget. Ideen ble henta dels fra maoriene, men maoriene utgjør en langt større andel av den totale befolkninga på NZ, enn tilfellet er for samene i Norge. At denne ideen i notatet om "siida-modellen" ble parkert, tror jeg var fornuftig.

Broderstad er administrativ leder ved Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.

Árjas tredje kandidat i Østre valgkrets, Jánoš Trosten kommenterer på Twitter:

– Maid ipmašii? Cuoŋománu vuosttaš beaivvi leaika?

(Du verden? 1. aprilspøk)

Hva mener du? Kommenter nedenfor på Disqus!

Korte nyheter

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddidii eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dáhkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi
 • Bealle miljovdna sámi dokumentárii 

  Screaming Fox Productions AS ja bagadeddjiid Elle Márjjá Eira ja Christine Cynn dokumentára «Keviselie» oažžu 500.000 ruvnnu doarjaga. Dokumentára lea dáiddára ja aktivistta Elle-Hánssa birra, Hans Ragnar Mathisen.

  Norgga filbmainstituhtta juohká guokte miljovnna dokumentáraid ráhkadeapmái mat govvidit máŋggabealatvuođa. Njealje prošeavtta ožžot doarjaga.