NRK Meny
Normal

– Reindrifta kan ikke stanse all mineralvirksomhet

Lederen for reindriftssamene i Norge åpner døren på gløtt for "gullgubbene".

Nils Henrik Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Situasjonen er slik at vi ikke har mulighet til å si at det ikke skal være mineralvirksomhet noen steder, sier Nils Henrik Sara til NRK Sámi Radio.

GULDAL: Nils Henrik Sara

Han er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) - organisasjonen hvor de fleste reindriftssamene er med.

Svært mange reindriftssamer i Finnmark er imot både leting, undersøkelser og gruvevirksomhet. Nylig ble lederen i et distrikt kastet fordi flertallet mente han støttet "gullgubbene".

– Bedre enn rettssaker

NRL-lederen gir nå helt klart uttrykk for at dialog og forhandlinger med mineralselskapene er å foretrekke.

– Vi kan ikke stoppe all gruvevirksomheten i framtida, sier Sara.

Han viser til at en del reinbeitedistrikter er i ferd med å forhandle med selskapene.

– Både jeg og organisasjonen har hele tiden stått for en linje hvor dialog med andre interesser er det viktigste. Dialog er et virkemiddel for at reindrifta skal ha en framtid, sier Sara.

Lederen for reindriftssamene mener forhandlinger kan sikre reindriftas interesser på en bedre måte enn rettssaker.

– Dersom vi etter rettsrunder mister arealer, så vil tapet bli enda større. Derfor er dialog og forhandlinger det beste, sier Sara.

Støtter sparket lokallagsleder

NRL-lederen gir dermed sin fulle støtte John Henrik Eira som ble skiftet ut som distriktsleder.

John Henrik Eira

John Henrik Eira.

Foto: NRK

Eira mener reindrifta i størst mulig grad

må ha en dialog med mineralselskapene istedenfor en konfrontasjonslinje.

– Da blir spørsmålet; hva oppnår man med en slik linje? Vi får en ny plan- og bygningslov og en ny minerallov. De nye lovene, og finnmarksloven, henviser til at man gjennom dialog skal arbeide videre, sa John Henrik Eira til NRK Sámi Radio nylig.

Den tidligere NRL-lederen fra Karasjok mener reindrifta må kreve medeierskap i mineralselskapene.

– Slik kan vi komme til enighet med selskapene. Også selskapene har etter hvert vist forståelse for reindriftas interesser og behov for arealer, kommenterer Nils Henrik Sara.