–Skolenedleggelse bra for samiskelevene

Flertallet i Levekårsutvalget i Nordreisa kommune vil legge ned alle tre distriktskolene og slik spare 15 millioner kroner årlig.

Oksfjord skole i Nordreisa kommune er en av de tre skolene som kan bli nedlagt.

Det ser mørkt ut for Oksfjord skole i Nordreisa kommune. Dette er en av de tre skolene som kan bli nedlagt.

Foto: Tone Jensen, Nordreisa kommune

Levekårsutvalgets leder Bjørn Garden mener at for elevene som har samisk som fag på skolen vil dette være en fordel fordi det blir flere elever i samiskundervisninga.

GULDAL: Heaittihit skuvllaid Ráissas

– Det kan være en større pedagogisk fordel å komme inn i større enheter. Bare to eller tre elever i en samisk gruppe blir for lite til at man får opp gruppediskusjoner. Det blir for spinkelt, sier Garden.

Ser ingen annen utvei

Nordreisa kommune må spare inn ca 10 millioner kroner årlig. Derfor har Levekårsutvalget i Nordreisa lagt fram forslag om å legge ned skolene i Sørkjosen, Oksfjord og Rotsundelv.

– Forslaget bunner 100 prosent i den økonomiske situasjonen i budsjettet for 2010. Vi har innsett at vi er nødt til å gjøre dramatiske grep, sier Garden.

166 elever må flyttes

Det er tilsammen 166 elever ved disse skolene som må flyttes til Moan (1.- 4.trinn) og Storslett skole (5.-10. trinn).

De nedleggingstruede skolene ligger alle i Nordreisa i Nord-Troms. Rotsund med sine 60 elever ligger 20 km fra Storslett, Oksfjord med 46 elever er 25 km unna, og Sørkjosen med 60 elever er bare 5 km fra skolen de eventuelt må flytte til.

Sørkjosen har ca 10 elever har samisk som fag.

Frp la i torsdagens møte i Levekårsutvalget i Nordreisa fram dette nedleggingsforslaget, som Senterpartiet støttet. Arbeiderpartiet vant ikke fram med forslaget om å beholde dagens skolestruktur da flertallet stemte for nedlegging.

Rådmannens innstilling til møtet var å legge ned Sørkjosen skole, samt å flytte ungdomstrinnene ved Oksfjord og Rotsundelv skoler til Storslett.

I morgen skal saken til behandling i formannskapet i Nordreisa.