NRK Meny
Normal

–Lovstridig lukking av kommunestyremøte

Kommunestyret i Tysfjord diskuterte nedskjæringer og neste års budsjett bak lukkede dører, og ba journalister forlate møtet. – Lovstridig, mener Norsk redaktørforening.

Arne Jensen

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening mener at møtet burde vært åpen for allmennheten.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Tysfjord kommune har en svært anstrengt økonomi, og har av den grunn havnet på ROBEK-lista. Med et akkumulert underskudd på over 21 millioner kroner fører dette til at kommunen nå må kutte kraftig i budsjettet for neste år for å komme i balanse.

Forrige uke var kommunestyret i Tysfjord samlet for å diskutere kuttforslagene, men møtet foregikk bak lukkede dører. Allmennheten hadde ikke tilgang til møtet.

NRK Sápmis journalister ble bedt om å forlate dette møtet med begrunnelse at det var et internt arbeidsmøte, og som dermed ikke var åpent for allmennheten.

Dette reagerer generalsekretær i Norsk redaktørforening kraftig på.

– Kommunestyret har overhodet ikke noe grunnlag for å lukke dette møtet. Det er en lovstridig møtelukking, hevder generalsekretær Arne Jensen.

Men ordføreren i Tysfjord viser til kommunelovens bestemmelser, og står fast på at møtet var lovlig.

– Det kan jo Jensen få hevde. Det spørs hvordan han har fått vinklet saken. Men vi viste til kommunelovens paragraf 31 (se faktaboks), og brukte den for å kjøre møtet som et arbeidsmøte, svarer ordfører Tor Asgeir Johansen på kritikken fra Arne Jensen.

Det er ikke første gang Tysfjord-ordfører lukker kommunale møter. I mai i år lukket han et helsemøte som pågikk i regi av STH-utvalget. Da som nå begrunnet han møtet med at dette var et arbeidsmøte.

Slippe ubehag

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening reagerer på begrunnelsen kommunen benyttet for å lukke kommunestyrets arbeidsmøte.

– I dette tilfellet dreier det seg utelukkende om hvordan man skal løse en vanskelig budsjettmessig situasjon. Det er jo ikke noe tungtveiende offentlig interesse.

– Det indikerer jo snarere tvert i mot at kommunestyret ønsker å beskytte seg mot innsyn i prosessen for å slippe det ubehaget som det medfører.

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening viser til flere avgjørelser hos Sivilombudsmannen, og mener at man ikke kan stenge et møte på grunn av ubehag og debatt.

– Flere avgjørelser hos Sivilombudsmannen sier at hensynet til bekvemmelighet, eller å beskytte seg mot kritikk ikke er noe tungtveiende offentlig interesse.

Men Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen fastholder på at budsjettbehandling er tungtveiende offentlig interesse.

– Du kan gå inn å se på noen av kuttforslagene, som beklageligvis nå er offentlige.

– Hvilke kuttforslag?

– Det var kostnadsbesparelser på skole og diverse helsegreier. Det er jo i offentlighetens interesser. Særlig av interesse for befolkningen i Tysfjord, svarer Johansen.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen / NRK

For å unngå debatt og kritikk

Arne Jensen hevder at lukking av møtet har som hensikt å kvele debatt, slippe ubehag, uro og offentlig diskusjon slik at allmennheten ikke får si sitt syn og påvirke prosessen.

– I stedet for å lukke møtet, burde man heller ha invitert innbyggerne til å delta i prosessen for å få innspill på hvordan man kan løse en krevende situasjon.

– Her ønsker man tydeligvis å skjerme seg for debatt og kritikk, og lokalpolitikere som er engstelige for det bør tenke seg om de egentlig bør være politikere. Folkevalgte som frykter folket er ikke noe vakkert syn.

Ordføreren i Tysfjord avviser at man forsøker å skjerme seg for debatt og kritikk.

– På ingen måte, parerer ordfører Tor Asgeir Johansen.

Arbeidsmøter eksisterer ikke

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening mener at det ble gjort flere feil da kommunestyremøtet ble lukket.

– Det finnes ikke noe som heter arbeidsmøter for folkevalgte organer. Folkevalgte organer har enten møte eller så har de ikke møte. Når kommunestyret samles for å diskutere politiske saker, så er det et kommunestyremøte, sier Arne Jensen bestemt.

Ikke fattet vedtak

I tillegg viser generalsekretæren i Norsk redaktørforening til at det må fattes et vedtak blant de folkevalgte før man lukker et møte, og det var ikke gjort i dette tilfellet.

– For det første er det ikke rådmannen som bestemmer hvorvidt et møte er lukket eller ikke. I dette tilfellet ga rådmannen beskjed til journalistene om at de må forlate salen, og det har ikke rådmannen fullmakter til, fordi på det tidspunktet hvor han gjør det, er det ikke fattet noe vedtak om å lukke møtet.

– Det fremgår helt klart av kommunelovens paragraf 31 at når et møte i et folkevalgt organ skal lukkes, så er det organet selv, kommunestyret, som skal gjøre det.

Og ordføreren bekrefter at det ikke ble fattet noen formelle vedtak om å lukke dette møtet.

– Et arbeidsmøte er ikke et satt møte. Men det var orientert på forhånd at vi kom til å lukke møtet etter kommunelovens paragraf 31.

Ingen protokoll

Ifølge en e-post til NRK bekrefter ordfører Tor Asgeir Johansen at det ikke ble ført protokoll fra nevnte lukkede møte.

– Det er ingen protokoll fra arbeidsmøtet, så det kan ikke sendes ut noe heller, skriver ordføreren i e-posten.

Også dette mener Generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensener lovstridig.

– Det er ikke ført møtebok, altså en protokoll fra dette møtet. Det er også en feil.

Grenser mot absurd politikk

Generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen reagerer også på retningslinjene som er satt for det lukkede møtet.

– For eksempel retningslinjen om at forhold som har blitt avklart tidligere ikke er tillatt å ta opp igjen. Det er jo en helt umulig begrensning å legge på folkevalgte representanter. Verken rådmannen, ordfører eller flertall i et kommunestyre kan pålegge folkevalgte representanter til å ikke ta opp forhold som er avklart tidligere.

Jensen viser også til instruksjonen i arbeidsdokumentet om at taktikk og politikk måtte legges til side.

– Det grenser jo mot det absurde. Politikerne driver jo med politikk. Det er jo derfor de er valgt. Her forsøker man å dekke over uenighet for å fremstå som enige slik at innbyggerne i Tysfjord ikke skal få innsikt i de diskusjonene som politikerne har hatt.

– Det er stikk i strid med idéen om lokaldemokratiet og vitner om svakt utviklet forståelse for hvordan et demokrati faktisk fungerer.
Ordføreren i Tysfjord avviser dette, og mener at Tysfjords politikere har god forståelse for lokaldemokrati.

– Den kommentaren får stå for hans regning, svarer Johansen.