Hopp til innhold

Dette ville folk vite om samenes nasjonaldag

Spørsmålet om hvorfor NRK kaller 6. februar samenes nasjonaldag stilles hvert eneste år. Her får du svaret på de vanligste spørsmålene vi fikk.

Barnehagebarn fra samiske barnehagen synger på markeringen av samenes nasjonaldag i Oslo rådhus.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Hvor mange samiske språk finnes det?»

Det finnes i dag ti samiske språk.

Dessverre er alle de samiske språkene definert som truede språk på Unescos liste over truede verdensspråk.

I Norge har vi tre offisielle samiske språk; nord-, sør- og lulesamisk.

Sør- og lulesamisk har noen hundre aktive brukere hvert. Nordsamisk er et større språk, med flere tusen aktive brukere i Norge.

Ter-, ume-, enare-, pite-, skolte-, akkala- og kildinsamisk er de andre samiske språkene.

Språk er en av de viktigste identitetsmarkørene til samene i dag.

Katarina Barruk.

Den samiske artisten Katarina Barruk er en av få mennesker i verden som snakker umesamisk.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Noen av språkene, som umesamisk, har færre enn tjue aktive brukere i verden.

Og det finnes flere liknende eksempler.

Over hele Sápmi pågår det derfor et arbeid for å stable de samiske språkene på beina igjen.

Les også: Tar tilbake slektens historie: – Farfars språk ble brukt til å fortelle hemmeligheter

Helena Isaksson og Simon Forsmark.
Helena Isaksson og Simon Forsmark.

Kofta

Mange lurer på forskjellige ting om kofta.

På mange måter kan man sammenlikne den samiske kofta med bunaden. På andre måter er de forskjellige. Her er hovedtrekkene:

Koftedetaljer

Kofta viser hvor du er fra. Noen steder er kofta forskjellig fra tettsted til tettsted, andre steder er det en felles kofteform for et større område.

Gákteboagán

Kofta kan vise om du er gift eller ikke. De fleste kofter skal bæres med et belte. De fleste koftebelter har knapper laget av horn eller sølv. Om knappene er runde, viser det at man er ugift.

Mann med blå kofte med røde border samisk hatt.

Om de er firkantige, er man gift. Men disse «reglene» er som sagt forskjellige fra sted til sted.

Ane Margrethe Ugelvik Portrettbiler

Selv om det finnes et strengt sett med «kofteregler», er det blitt vanligere å kunne eksperimentere med forskjellige stoff og farger.

Her har Ane Margrethe på seg en herrekofte. Ikke alle synes de strenge kjønnsnormene til kofta er greie.

«Hvorfor heter det nasjonaldag?»

Språk har makt. Så også enkle ord.

For eksempel ordet «nasjonaldag». Hver 6. februar må bruken av ordet nasjonaldag forklares.

Samene har ikke en egen stat. En vanlig misforståelse er at «nasjon» betyr «stat» eller «land».

Ifølge Store norske leksikon (SNL) er nasjon en betegnelse med flere betydninger: en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet; en statsdannelse eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet.

Samene er en folkegruppe med felles sosial og kulturell identitet, og det er grunnen til at dagen kalles nasjonaldag.

Les også: Heter det samefolkets dag eller samenes nasjonaldag?

samiske flagg
samiske flagg

Ifølge Språkrådet finnes både «samenes nasjonaldag» og «samefolkets dag» i lovverk og det offentlige.

NRK bruker ordet nasjonaldag fremfor samefolkets dag etter anbefaling fra Sametinget. Det gjør også mange andre medier, organer, aktører og arrangører.

«Hvorfor er ikke samenes nasjonaldag en fridag?»

Veldig mange lurer på hvorfor ikke nasjonaldagen er en fridag i Norge.

Det korte svaret er at politikerne ikke har bestemt at det skal være en fridag.

Flere foreslår også å «bytte» fridager. For eksempel å bytte Kristi himmelfartsdag med samenes nasjonaldag.

Hva synes du?

Burde samenes nasjonaldag bli offisiell fridag?

Korte nyheter

 • Alfeim stadion la dálla Romssa arena

  Råmså bállotjiektjamsalljo Afheim stadion namav rievddá Romssa Arena:j. Sij sihti dan baktu sámekultuvrav tjalmostahttet. Dat la histåvrålasj dáhpádus gå vuostasj bále bállotjiektjamsalljo namma rievddaduvvá sáme nammaj, javllá Råmså valástallamjuohkusa bæjválasj jådediddje Øyvind Alapnes.

  Bállotjiektjamlihtto ruhtadile diehti siebrre mierredij bállotjiektjamsaljo namáv vuobddet.

  – Åvdep giese mierredijma namáv vuobddet. Bargajma guovtijn málajn. Vuostasj málan lij sáhka vuobdátjit namáv oasesakterraj. Nubbe vas vuobddep biektelis ja guoddelis ájggomusájda, ja dasi tjaŋgedijma, javllá Alapnes.

  Energiijakonserna Troms kraft la dálla namá rievtesvuodajt oasstám vidá jahkáj 12,5 millijåvnnå kråvnnåj. Ij galga dåssju sáme namma bállotjiektjamsalljuj gå valástallamsiebrre fállagoahtá sáme biebbmo, ja aj sámegiella gullu tjiektjamijn duodden dárogiellaj.

  Romssa Arena
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) soahpan oktasašbarggus

  Norgga Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) leaba čállán vuollái ovttasbargošiehtadusa otne. Valáštallansearvi almmuhii otne maiddái, ahte searvvi spábbačiekčanarena namma oažžu sámi nama Romssa Arena. - Sii leat ilus dál go TIL gállá bálgá ja čalmmustahttá sihke sámegiela ja kultuvra alla dásis. Oktasašbargoguoibmin sávvetge sii ahte besset lea mielde čalmmustahttimin sámegiela spábbačiekčanarenas buori ja árvosaš vuogi mielde, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Underskriving av samarbeidsavtale
  Foto: Tina Gjøvik / TIL
 • Alfheim spábbačiekčanšillju oažžu sámi nama

  Romssa spábbačiekčanšillju Afheim stadion rievdada namman Romssa Arena. – Sii háliidit sámegiela čalmmustahttit. Historjjálaš dáhpáhus go lea vuosttas geardi go spábbačiekčanšillju namma rievdaduvvo sámi namman, dadjá Romssa valáštallanlihttu beaivválaš jođiheaddji Øyvind Alapnes.

  Ruhtadili geažil searvi mearridii vuovdit spábbačiekčanšillju nama. – Mannán gease mii mearrideimmet vuovdit nama. Mii barggaimet guvttiin málliin. Nuppi málles lei sáhka vuovdit nama gávpeaktevrii. Nuppis gis vuovdit beaktilis ja suvdilis áigumušaide, dadjá Alapnes.

  Energiijakonsearna Troms kraft lea dál oastán nama vuoigatvuođaid viđa jahkái 12.5 miljon ruvdnui.

  Ii galgga dušše sámi namma spábbačiekčanšiljus. Valáštallansearvi fállagoahtá maiddái sámi biebmu ja sámegiella gullo maiddái dárogiela lassin čiekčamiid áigge.