NRK Meny
Normal

«Gammelordførerens» snøskutertur til hytta er ikke spesielt tilfelle

Miljødirektoratet gir ikke Anton Dahl lov til å kjøre materiale til hytta si på vidda i Kautokeino: – Transportbehovet er ikke av akutt art, mener direktoratet. – Helt bak mål, svarer Dahl.

Leder for jaktskolen i Kautokeino Anton Dahl.

Anton Dahl hevder de som avgjør om han skal få kjøre snøskuter, ikke har peiling.

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

– Da jeg skulle kjøre materialene var det stålføre, og det ville ikke blitt et eneste spor i snøen. Fra veien og til hytta ville jeg brukt ti minutter, men nå på sommerføre vil det gå mange timer, sier Dahl til NRK.

65-åringen var ordfører i Kautokeino kommune på slutten av 1990-tallet. Venstre-politikeren er talsmann for lokal styring også av motorferdsel i utmark.

– Det nyttet ikke å forklare om føreforholdene da jeg klaget på avslaget til fylkesmannen, og samme opplevde jeg også i kontakt med direktoratet. De sitter der sørpå og avgjør noe de ikke har peiling på, sier han.

Ville kjøre i forbudstiden

Dahl hadde planer om å kjøre materialer for å vedlikeholde hytta si. Det skulle han gjøre mellom 4. mai og 17. mai i år. Ettersom det er generelt forbud mot motorferdsel i utmark etter 5. mai, måtte han søke om dispensasjon fra fylkesmannen i Finnmark. Da fylkesmannen avslo søknaden 7. mai, klaget kautokeinomannen til Miljødirektoratet.

– Transporten vil ikke medføre kjøreskader ettersom det vil skje på nattefrost og skareføre, forklarte Dahl i klagen.

2. juli svarer Miljødirektoratet:

«Miljødirektoratet mener vilkåret om «spesielle tilfeller» ikke er oppfylt i denne saken. Omsøkte transport er ikke av en slik akutt art at dispensasjon kan gis. Transport av materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytte bør skje i perioden før det særskilte motorferdselsforbudet trer i kraft. Direktoratet kan ikke se at det foreligger en konkret begrunnelse i saken for hvorfor bygningsmaterialene ikke ble kjørt opp før 5. mai.»

– Nå på sommerføre må jeg bruke ATV for å frakte materalene, og uansett hvor skånsomt jeg kjører vil det bli adskillig mer slitasje enn på vinterføre, kommenterer Anton Dahl til NRK.

– Må håndheves strengt

Direktoratet viser til generell kunnskap om naturens sårbarhet om våren, og derfor må motorferdselsforbudet håndheves strengt.

I tillegg legger direktoratet stor vekt på presedenshensynet. Det betyr blant annet at andre søkere skulle fått innvilget sin søknad dersom Dahl fikk gjennomslag for klagen.

– I likhet med fylkesmannen ser vi en risiko for at et unntak fra det generelle motorferdselsforbudet vil kunne danne presedens for framtidig behandling av tilsvarende saker, skriver Miljødirektoratet til Anton Dahl.

Nylig fikk en annen klager fra Kautokeino avslag på sin søknad. Aslak John Einar Hansen produserer sleder, og ville hente trevirke i forbudstiden, men heller ikke dette anser direktoratet for å utgjøre et særskilt behov.