–Folk frustrerte av å vente

Fylkesordføreren i Finnmark mener at folk er både frustrerte og forbannet av å vente at det skal bli ny bergverksindustri i fylket.

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad, Arbeiderpartiet (Ap), mener at det er på tide å starte utnyttelse av de mineraleressursene som finnes i fylket.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Foto: Thor Thrane / NRK

– I altfor lang tid har det vært snakk om de store rikdommene som finnes i fylket og om hvor mange arbeidsplasser ny bergverksindustri kan gi. Nå er tiden inne for at disse blir realisert ellers vil folk bli frustrerte og etterhvert forbannet på at det ikke skjer noe reelt, sier Sjåstad.

HØR: Runar Sjåstad

På mineralmøtet i Karasjok i morgen vil fylkesordførerens budskap være klar. Ta i bruk ressursene før det blir for sent. Sjåstad viser også til de stadige verneplanene som utarbeides for Finnmark og som vil gjøre det vanskelig å starte bergverksindustri.

Tja fra presidenten

Sametingspresident Egil Olli (Ap) er ikke imot bergverk, men vil ikke slippe disse til før alle lovnader som Sametinget krever blir oppfylt.

HØR: Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap)

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Thor Thrane / NRK

– Jeg stoler ikke helt på at næringen selv tilbyr å oppfylle våre krav, det har da historien vist tidligere. Olli er spesielt opptatt at verdiene som finnes i Finnmark også skal foredles her.

Mineralforum

Finnmark Mineralforum ble etablert sommeren 2009, og er et samarbeidsforum hvor representanter fra bergindustrien, samiske interesser og ulike myndigheter deltar. Hensikten er å igangsette prosesser for å få økt næringsutvikling basert på mineralressursene i fylket på en balansert måte som ivaretar behovet for sameksistens mellom ulike interesser.