«Fant» 3 millioner kroner - vil bygge flyplass

I 17 år har en bevilgning på 3 millioner kroner fra forsvarsdepartementet stått nesten ubrukt. Nå vet ordføreren hva pengene skal brukes til.

Johan Vasara

Ordfører Johan Vasara sier at flyplassmidlene ble «oppdaget» i rett tid. Nå kan kommunen nemlig begynne å planlegge en ambulanseflyplass i Kautokeino.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kautokeino er den kommunen i landet der befolkningen har lengst avstand til nærmeste sykehus. Derfor vil jeg foreslå for kommunestyret at vi bruker pengene som egenkapital til å ruste opp den gamle flystripa rett utenfor bygda til en ambulanseflyplass, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til NRK.

Ordføreren visste ikke om disse midlene før noen i administrasjonen nylig fant en ringperm, der det kom frem at det står tre millioner kroner på en konto som forsvarsdepartementet har gitt kommunen for mange år siden.

Disse midlene øremerket til nettopp flyplass. Det er lokalradioen i Kautokeino, Guovdageainnu Lagasradio (GLR), som først fortalte om dette.

Ambulansefly

Ordføreren i Kautokeino vil at slike ambulansefly skal kunne lande og lette i Kautokeino.

Foto: Luftambulansetjenesten

1200 meter lang rullebane

Kautokeino hadde i flere år en militær flyplass like utenfor sentrum av bygda. Rullebanen er 1200 meter lang og 25 meter bred.

Etter at flyplassen ble lagt ned bevilget forsvarsdepartementet 3 millioner kroner til kommunen. Midlene var øremerket flyplassen, og skulle enten brukes til å reparere eller sanere flystripen.

Flystripa i Kautokeinp

Slik ser flystripa ut fra luften. Ordføreren mener at det vil være fornuftig å ruste den opp til bruk for ambulansefly. – Det går en vei til flystripa og grunnarbeidet på flystripa er allerede gjort. Derfor blir ikke dette et så kostbart prosjekt, argumenterer Vasara.

Foto: Johan Vasara / Kautokeino kommune

Administrasjonen i Kautokeino kommune verifiserer denne historien. NRK får opplyst at rundt 500.000 kroner av midlene allerede er brukt, men at 2,5 millioner kroner fortsatt står bokført i et kommunalt fond.

– Jeg har tatt kontakt med Finnmark fylkeskommune for å få dem med på et spleiselag. Hvis de bevilger penger til dette og vi i kommunen gjør det samme, så vil vi ha midler til å starte opprustingen av flystripa til bruk for ambulansefly, forklarer ordfører Johan Vasara.

Kommunestyret i Kautokeino har allerede før de nye millionene dukket opp bevilget 200.000 kroner for å utrede muligheten til å etablere en ambulanseflyplass i kommunen.