Hopp til innhold

«Det norske urfolk»

Terrorsiktede Anders Behring Breivik begrunner massedrapene 22. juli med forsvar av «det norske urfolk».

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik (32) nektet straffskyld, begjærte seg løslatt og påberopte seg urfolksstatus.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

Dette sa terrorsiktede Anders Behring Breivik under fengslingsmøtet tidligere denne uken, når han forklarte hvorfor han begjærte seg løslatt:

 • «Som et resultat av denne politikken, vil Norges urfolk, etniske nordmenn, bli en minoritet i Oslo i løpet av ti år».
 • «Jeg representerer den norske motstandsbevegelsen og det norske urfolk, og mine forfedre har bodd i dette landet i 12.000 år».
 • «Angrepene den 22.07 var preventive angrep til forsvar for Norges urfolk, etniske nordmenn».
 • «De universelle menneskerettigheter og folkeretten (...) åpner for at urfolk som er truet av etnisk og kulturell dekonstruksjon, herav etnisk rensing, har rett til å forsvare seg selv militært».

Nordmenn kan ikke være urfolk

Professor i offentlig internasjonal rett, Martin Scheinin, ved det europeiske universitetsinstituttet i Firenze i Italia, er klar på at nordmenn ikke kan kalles et urfolk.

Martin Scheinin

Professor Scheinin er president i det internasjonale forbundet for grunnlovsrett, og også den første spesialrapportøren om menneskerettigheter og antiterrorisme i FN. Her fra en pressekonferanse tidligere i år.

Foto: FETHI BELAID / Afp

– Nordmenn er den dominante majoritetsbefolkningen i Norge. Derfor kan dette ikke være et urfolk.

– Urfolksbegrepet er relativt i den forstand at det forutsetter eksistensen av et annet, dominant og som oftest større folk i den samme stat eller territorium.

– Det er et krav at et urfolk var før den dominante befolkningen i et visst område, men det er et urfolk bare i forhold i denne gruppen, eller staten hvor gruppen er i dominant posisjon, sier Scheinin til NRK.

Urfolk

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk slik:

«Stammefolk i selvstendige stater som gjennom sine sosiale, kulturelle og økonomiske forhold skiller seg fra andre deler av det nasjonale fellesskap, og hvis status helt eller delvis er regulert av deres egne skikker og tradisjoner, eller av særlige lover eller forskrifter», eller:

«folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner».

Kontrollerer staten

– Beskyttelsen av urfolk i internasjonal rett er en egen form for minoritetsbeskyttelse for å begunstige mindretallsgrupper som ikke bare er minoriteter men som også har et krav på å være et folk grunnet deres distinkte kultur, historie, politiske organisering og forhold til landområder og ressurser i deres tradisjonelle territorium.

– En majoritetsbefolkning som også kontroller staten kan ikke være et urfolk, sier Martin Scheinin.

Nordmenn et urfolk

Den terrorsiktedes uttalte forbilde, bloggeren Fjordman alias Peder Jensen, har også gitt uttrykk for at nordmenn også må være et urfolk.

E-post mellom Anders Behring Breivik og Peder Jensen (Fjordman)

Utdrag av en av e-postene Anders Behring Breivik sendte til Peder Jensen. Jensen selv avviser kontakten og beskriver Breivik som kjedelig.

Foto: NRK

I et blogginnlegg fra 2005 skriver om Finnmarksloven, som gir samer og andre finnmarkinger rett til land og vann i landets nordligste fylke.

Fjordman skriver: «Det setter en veldig farlig presedens å gi en spesiell lovmessig status til en egen etnisk gruppe, i en tid hvor dette landet hurtig blir et hjem for folk fra hele verden».

«Det er veien til balkanisering, og enda et tegn på at våre ledere har fullstendig mistet grep om virkeligheten. Grupper har ikke rettigheter. Bare enkeltmennesker».

En norsk stamme

«På den andre siden, når jeg ser på dette landet, merker jeg at alle skal beholde sin kultur. Alle utenom meg. Hvis du spør folk hvordan innfødte nordmenn skal beholde vår kultur når vi snart vil være en minoritet i vårt eget land, vil mange svare at det ikke er noe som heter norsk kultur», skriver Fjordman.

Fjordman mener Norge blir kolonisert av muslimer, og nordmenn tilhører en «stamme» på rundt fire millioner.

«Hvis samefolket kan få urfolksstatus i de nordligste delene av Norge, hvorfor kan ikke nordmenn få den samme statusen i resten av landet?» skriver Fjordman.

Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen beskriver Anders Behring Breiviks «tale» i retten mandag som virkelighetsfjernt tøv.

– Dette er noe en domstol ikke kan legge vekt på i det hele tatt, mener Hanssen.

Korte nyheter

 • Meahccebuollin várra stuorra osiin Davvi-Norggas

  Les på norsk:

  Sotnabeaivvi rájes lea báikkálaš várra suoidne- ja daŋasbuollimii Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Meteorologalaš instituhtta sádde danne fiskes várrehusa.

  Goike guovlluin sáhttá šaddogeardi álkit buollát, danne ferte leat várrugas dolain. Dán ávžžuhit meteorologat.

  Várrehus gusto dassážii go arvá doarvái.

  Farevarsel 20. juli
  Foto: Meteorologene
 • Fortsatt utfordringer på noen apoteker etter globalt IT-kaos

  Noen apoteker sliter ennå med ettervirkninger av det massive IT-kaoset som oppsto fredag.

  Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

  – De fleste Apotek1 apotek har tjenester som normalt, og for de apotekene der det fremdeles er utfordringer har Apotek 1 satt inn nødvendige tiltak for å sikre tilgang til medisiner, opplyser enhetsleder Kristine Romøren i Direktoratet for medisinske produkter til NTB lørdag formiddag.

  A sign notifies customers of a temporary closure due to IT issues at a Liquorland store in Canberra

  Alvorlige dataproblemer rammet hele verden: «Historiens største IT-kollaps»

  Alvorlige dataproblemer rammet systemer over hele verden fredag. Crowdstrike sier nå at problemet er løst.