"Den siste nomade" på TV i kveld

– Mine 30 år på vidda har gitt meg unik innsikt i det som har skjedd, og hvilket svik den samiske reindriftsbefolkningen er blitt utsatt for. Det sier reineier og tidligere journalist Alf Johansen, som har laget dokumentar om utfordringer reindriften møter utenfra.

Alf Johansen

Reineier og tidligere journalist Alf Johansen har laget dokumentaren 'Den siste nomade', som handler om de utfordringene reindriften møter utenfra.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

I kveld kl 21.30 sendes dokumentaren "Den siste nomade" på NRK2. Dokumetaren forteller om utviklingen i reindriften de siste tretti år. Alf Johansen, reineier og tidligere journalist, står for regien og stiller spørsmålet ”Er det plass til samisk reindrift i et moderne samfunn?”

Om reindriftas utfordringer

– Jeg spør om framtiden til vår ungdom. Er vår generasjon den siste som jobber med reindrift, eller har vår ungdom en fremtid i reindrifta. Jeg både håper og tror at de har en framtid i reindrifta, selv om det ser mørkt ut akkurat nå. Med filmen vil jeg vise myndighetene og samfunnet ellers hvordan vi har det, sier Alf Johansen.

”Den siste nomade” er først og fremst en film om de utfordringene reindriften møter utenfra. Men det er også en film som viser noe av det daglige og gode liv i fjellet. Filmen bygger på Alf Johansens erfaringer som politisk journalist på 1970 og 1980-tallet, og hans 30 år som aktiv reindriftsutøver siden den gang.

– Med filmen vil jeg fortelle om utfordringene reindriften møter i Nordkalotten. Den største trusselen er inngrep i naturen og beiteområder som går tapt. I tillegg er rovdyr et stort problem.

– Har ikke maktet å beskytte reindriften

– Mine 30 år på vidda har gitt meg unik innsikt i det som har skjedd, og hvilket svik den samiske reindriftsbefolkningen er blitt utsatt for. Selv med Sameting og grunnlovsparagraf har man ikke maktet å beskytte det materielle grunnlaget for reindriften, som i følge myndighetene skulle være med på å bære samisk språk og kultur videre.

Johansen forteller at Nordens fremste ekspert på reindriftsrett, professor Kirsti Strøm Bull, som er med i dokumentaren, sier at villreinen er bedre beskyttet enn tamreinen.

– Det forteller jo veldig mye.

Følte ansvar for å fortelle

Alf Johansen er hos reinflokken når NRK Sápmi snakker med ham. Han har satt seg fast med skuteren og spøker at han står i sørpe til under armene. Hvis han kommer seg løs og hjem i tide, så vil han selv skru på tven i kveld og se dokumentaren sin.

– Forventer du reaksjoner på dokumentaren?

– Den er ikke laget for å provosere. Jeg har bare dokumentert den daglige hverdagen og jeg vil vise hvordan vi har det. Jeg fant ut at det ikke er mange som kunne laget en slik film og følte et ansvar for å fortelle vår historie, siden jeg har jobbet som journalist og lært meg redigering, og nå driver med reindrift.

Du kan se dokumentaren også her:

No. dokumentar. Er det fortsatt plass til samisk reindrift i et moderne samfunn? Filmen viser hvordan et naturfolk, bit for bit, mister beitelandet. Etter ti år som journalist valgte Alf Johansen reindrift som levevei.