Hopp til innhold

– Sametinget bør ratifisere urfolksdeklarasjonen

Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker at Sametinget skal ratifisere FNs urfolkdeklarasjon for å bane vei for de nordiske regjeringene.

Aili Keskitalo

Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Fram til nå er Bolivia det eneste landet i verden som har ratifisert deklarasjonen og tatt den inn i sitt eget lovverk.

Nå ønsker NSR at også de nordiske landene skal gjøre det samme, og mener at Sametinget, i kraft av å være et urfolksparlament, skal gå i bresjen for det.

– Kan bidra til synliggjøring

Urfolksdeklarasjonen er også tema for FNs Permanente Forum for urfolk, som behandler saken mandag 21.04.08.

– NSR vil reise en ratifisering av urfolksdeklarasjonen som egen sak på det kommende plenumsmøtet i Sametinget 27. mai 2008. På denne måten kan Sametinget bidra til å synliggjøre dette viktige internasjonale instrumentet, og det vil samtidig være en oppfordring til Regjeringene om å bruke deklarasjonen aktivt i det daglige urfolksarbeidet, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.

Har store forventninger til regjeringen

NSR har store forventninger til at flere land, deriblant de nordiske, følger Bolivias eksempel.

– Norge og de øvrige nordiske landene var jo viktige pådrivere for å få urfolksdeklarasjonen vedtatt. Derfor har jeg store forventninger til at deklarasjonen blir inkorporert i nasjonal lovgivning også her hjemme. Når sameminister Bjarne Håkon Hanssen i mai legger frem sin prinsippmelding om norsk samepolitikk får vi kanskje en avklaring på om den norske Regjeringen er klar til å ta et slikt viktig skritt, tror Keskitalo.

Moralsk og politisk forpliktende

FNs urfolksdeklarasjon, som ble vedtatt ved FNs generalforsamling 13.09.07, har blant annet som målsetning er å gi urfolket rett til selvbestemmelse, eiendomsrett til landområder de tradisjonelt har besittet og en plikt for nasjonalstatene til å rådføre og informere urfolket om forhold som har betydning for dem.

Selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, så er den moralsk og politisk forpliktende.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB