– Sametinget bør ratifisere urfolksdeklarasjonen

Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker at Sametinget skal ratifisere FNs urfolkdeklarasjon for å bane vei for de nordiske regjeringene.

Aili Keskitalo

Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Fram til nå er Bolivia det eneste landet i verden som har ratifisert deklarasjonen og tatt den inn i sitt eget lovverk.

Nå ønsker NSR at også de nordiske landene skal gjøre det samme, og mener at Sametinget, i kraft av å være et urfolksparlament, skal gå i bresjen for det.

– Kan bidra til synliggjøring

Urfolksdeklarasjonen er også tema for FNs Permanente Forum for urfolk, som behandler saken mandag 21.04.08.

– NSR vil reise en ratifisering av urfolksdeklarasjonen som egen sak på det kommende plenumsmøtet i Sametinget 27. mai 2008. På denne måten kan Sametinget bidra til å synliggjøre dette viktige internasjonale instrumentet, og det vil samtidig være en oppfordring til Regjeringene om å bruke deklarasjonen aktivt i det daglige urfolksarbeidet, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.

Har store forventninger til regjeringen

NSR har store forventninger til at flere land, deriblant de nordiske, følger Bolivias eksempel.

– Norge og de øvrige nordiske landene var jo viktige pådrivere for å få urfolksdeklarasjonen vedtatt. Derfor har jeg store forventninger til at deklarasjonen blir inkorporert i nasjonal lovgivning også her hjemme. Når sameminister Bjarne Håkon Hanssen i mai legger frem sin prinsippmelding om norsk samepolitikk får vi kanskje en avklaring på om den norske Regjeringen er klar til å ta et slikt viktig skritt, tror Keskitalo.

Moralsk og politisk forpliktende

FNs urfolksdeklarasjon, som ble vedtatt ved FNs generalforsamling 13.09.07, har blant annet som målsetning er å gi urfolket rett til selvbestemmelse, eiendomsrett til landområder de tradisjonelt har besittet og en plikt for nasjonalstatene til å rådføre og informere urfolket om forhold som har betydning for dem.

Selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, så er den moralsk og politisk forpliktende.