«Ap-tja» til rettsak-pengestøtte mot gruvedrift

– Min personlige oppfatning er at Sametinget er et politisk organ og skal holde seg til politikken, sier Vibeke Larsen (Ap). Hun avviser likevel ikke en økonomisk sametingsstøtte til reineiere som vil gå til rettssak mot staten.

Vibeke Larsen

AVVENTENDE HOLDNING TIL NUSSIR-AKTIVITET: Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen, sier hennes partigruppe ennå ikke har konkludert omkring gruveselskapets utslipps- og gruvedriftsplaner i Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget har tidligere aldri gitt penger til noen for at de skal kunne gå til rettssak mot staten. Vi har alltid hatt troen på at Sametinget er, og skal være, et politisk organ – og dermed komme til politiske løsninger.

Dette sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen.

Nylig varslet sametingsråd, Silje Karine Muotka (NSR), at Sametinget kan komme til å gi økonomisk støtte til reindriftsutøvere som vil gå rettens vei for å stoppe gruveselskapet Nussir fra å etablere gruvedrift i deres reindriftsområde.

– Rettssaker bør skje utenfor vår virksomhet

– Personlig er jeg av den oppfatningen at Sametinget er et politisk organ og skal holde seg til politikken. Så får det som skal foregå på det privatrettslige plan – det får gå utenom Sametingets virksomhet, sier Aps sametingsleder Vibeke Larsen.

– Økonomisk støttemessig også?

– Aller helst skulle jeg ønske det.

– Sametinget kan iallfall ikke selv gå til rettssak, sier Larsen.

Repparfjord

HAR SPESIELL STATUS: Repparfjorden, hvor Miljødirektoratet nå har tillatt gruveselskapet Nussir å deponere gruveavfall, har i dag status som nasjonal laksefjord.

Foto: Allan Klo

Avviser ikke rettssakpengestøtte til reineiere

Både Vibeke Larsen og Silje Karine Muotka henviser til en egen støtteordning som Sametinget står bak, der de som hevder seg som utmarksrettighetshavere kan søke penger til å fremme sine interesser og krav – gjerne opp mot Finnmarkskommisjonen (se faktaboks nederst).

– Så den støtteordningspotten skulle jeg helst ha sett blir benyttet av rettighetshavere og samiske brukere for å jobbe opp mot statens verneplaner og forvaltningsplaner.

– Men jeg ser jo at denne potten kan brukes til å gå til rettssak, tillegger Larsen.

– Potten er riktig nok ikke så stor at de pengene kan bidra til en hel rettssak.

Behandles ikke av plenum

I Sametinget inngikk Ap og NSR nylig et budsjettforlik.

– Men det er sametingsrådet som eventuelt bevilger disse rettssak-støttepengene. En slik pengestøttesøknad fra reindriftsutøvere til oss, vil dermed ikke bli behandlet i plenum, sier Vibeke Larsen.

– Eksempelvis har Nesseby bygdelag fått 200.000 kroner av Sametinget, til å forberede deres rettighetssak som de skal fremme for Finnmarkskommisjonen. Så vi har for så vidt innført en slik praksis.

Kvalsundgruva i Repparfjorden

Kvalsundgruva ved Repparfjorden.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ingen Ap-konklusjon ennå

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har ifølge Vibeke Larsen ennå ikke behandlet Nussir-saken.

– Vi kan derfor ikke konkludere med hvordan vi stiller oss til gruvedriften eller utslippet.

– Det som vil være interessant for oss, vil være å se på hva den utslippstillatelsen innebærer – og hva er konsekvensene av den. På hvilket grunnlag er sjødeponitillatelse gitt.

– Så skal man jo viderebehandle en driftskonsesjon for Nussir. Da regner jeg med at sametingsrådet vil levere en sak om hvorvidt Sametinget samtykker til driftskonsesjon eller ikke. Én debatt vil dreie seg om utslippstillatelsen. Den andre er hva reguleringsplanen sier om forholdet mellom reindrifta og Nussir – om hvorvidt de kan komme til enighet, sier Vibeke Larsen.