NRK Meny
Normal

Čálli ii dárbbaš vuovdalit girjjis

Ii leat girječálli ovddasvástádus vuovdalit iežas girjjiid. Girjelágádusat dat dahket dan barggu.

Karen Anna Buljo
Foto: Bjørnar Johansen

Sámi girječálliidsearvvi jođiheaddji Karen Anne Buljo ii loga leat girječálli bargun vuovdalit girjji maŋŋil go dat lea prentehuvvon girjelágádusas. Vuovdalan bargu gulla lágádussii, danne go dat ožžot dasa oassedoarjaga Sámedikkis. Muhto jos iežas lágádusas almmuha girjjis, de lea eará ášši. Dalle ferte ieš vuovdalit girjjis.

Girječálli čállá šiehtadusa girjelágádusain

Girječálli čállá šiehtadusa girjelágádusain, ovdal go girji prentehuvvo. Das dat mearriduvvo mo girjji galget almmustahttit. Dás lea dávjá nu ahte girječálli galgá leat mielde almmustahttin beaivvi. Ja lea vel nu ahte girječálli oažžu ieš 20 girjji nuvtta, ja dain oažžu dahkat maid dagaš, muitala Karen Anne Buljo.

Son lea ieš gieskat almmuhan girjji ovttas Hege Jenseniin. Vaikke son lei das mielde, de ii galgan son vuovdaleamis leat mielde. Dat bargu gullá lágádussii, lohká Buljo.

Mediat illá bohtet girjealmmuhemiide

John Trygve Solbakk
Foto: Scanpix/AP

ČálliidLágádusa beaivvalaš jođiheaddji John Trygve Solbakk moaitá medijaid go dat nu unnán beroštit girjealmmuhandoaluin. Nu šaddá lágádusaide váttisin fállat girjjiid. Eai sis leat nu olu eará vejolašvuođat go ahte geavahit medijaid go ođđa girjjiin galget muitalit.

Čálli sáhttá ieš fállat jearahallamiid

Son rámida daid čálliid geat servet jearahallamiidda, ja nie dovddusindahket iežaset vuoigŋadujiid. Muhto Solbakk deattuha ahte lea lágádusa ovddasvástádus vuovdalit girjjiid maid almmuhit.