Čállán girjji dološ máidnasis

Kristoffer ja Lálla lea Karen Anna Buljo ođđa girjji namma. Dát lea jurddašuvvon nuorat nuoraide, ja erenoamážit bárdniide, muitala girječálli.

Girječálli Karen Anne Buljo
Foto: Anne Olli / NRK

Gula ášši

Čállán dološ máidnasis

Karen Anne Buljo ođđa girji

Karen Anne Buljo ođđa girji

Foto: Anne Olli

Dán girjji lea Karen Anne Buljo čállán vihta jagi áigi, muhto easka dá gieskat almmustuvai dát girjin. Iežas muitala dán girjji čállán muhtin muitalusa vuođul. Muitalusas lei sáhka Kristofferis ja Lállas. Ja das son lea hutkan fikšuvdna muitalusa.

Govva Kristoffer ja Lálla girjjis

Govva Kristoffer ja Lálla girjjis

Foto: Anne Olli

Gonagasbearrašis sáhka

Muitalussii lea son čátnan dáhpáhusa gonagasa bearraša ja su bálvváid birra. Gonagasa nieida lea hui guovddážis girjjis, ja son diehtalasat galggašii gávdnat vuogasis ja buori isida. Muhto de deaivvada son dakkáraččain geainna gal gonagas ii dohkkehivčče nieddaš náitalit.

Nuorra gánddaide lohkamuš

Karen Anne Buljo muitala iežas čállán girjji nuorat nuoraide, ja erenoamážit bárdne mánáide. Dan lohká dán dahkan danne go diehtá ahte bárdnemánáide leat unnán lohkamušat sámegillii. Ja bárdnemánát dáhtošedje eanet gelddolaš muitalusaid, eanet issorat dáhpáhusaid. Dát girji heive gal buohkaide lohkat, muhto eanemusat lea son smiehtadan ahte galggašii girji bárdnemánáide.