Čálii girjji rivgomanjiid eallimis Sámis

Filosofiija lisensiáhta Outi Korpilähde lea dutkan 33 rivgomanji vásáhusaid ja eallima sámi servvodagas.

Sølje

Boahtte vahkus almmuhuvvo doavttergráda rivgomanjiid sajádagas sámi servvodagas. (Illustrašuvdna-govva)

Foto: Berit Nystad / NRK

– Muhtumin gullui, ahte buot rivgut leat duokkárat ja dákkárat, Mii rivgut eat oaččo boahtit deike, iige oaččo geavahit sámegávtti iige sámástit, muitala Korpilähde iežas vásáhusaid birra YLE Sápmái .

Son bođii Anárii Davvi-Supmii 70-vuođđalogi gaskamuttus geassebargui ja ásaiduvai Anárjávregáddái go gávnnai sápmelačča guoibmin.

Nákkosgirjji

Korpilähde lea dál čállán nákkosgirjji rivguid eallima birra Sámis. Boahtte vahkus galgá son bealuštit iežas doavttergráda fáttás Roavvenjárggas.

Dutkamiin háliida son čájehit movt rivgomanjit geahččalit sajáiduvvat sámi servvodahkii.

– Manjit fertejit oahppat nugo ođđa giela, gárvodeami, málesteami ja sámiid áigeáddejumi, čilge son.

– Kulturdulkkat

Outi Korpilähde mielas lea rivgomanjiin iežaset rolla sámi servvodagas.

Sii leat nammalassi kulturdulkkat.

– Go lea oahppan iežas kultuvrra ja dan nuppi kultuvrra de sáhttá veahá dulkot ovdamearka dihte ođđa olbmuide geat bohtet, ahte gánniha dahkat nája ná, čilge dutki Yle Ođđasiin.

Dál go olu jagiid juo lea ássan Sámis lohká maid bures áddet manne 70-loguin beasai gullat feara maid go son rivgun áiggui geahččalit sámi vieruid oahppat ja nu ain.

– Dat lei moriheami áigi dalle. Dál mun ipmirdan dan hirbmat bures. Dathan lei dakkár áigi ahte buot sápmelaččat galge dáistalit das, ahte oažžu geavahit iežas giela, muitala Korpilähde.