NRK Meny
Normal

Hálidivččii du vásihit bassidovddu

Stein Erik Wothi dáiddačájáhus galggašii leat mielde rahpamin du siskkimus dovdduid. Čájáhus rahppo otne eahkedis Sámiid Vuorká-Dávviriin Kárášjogas.

Stein Erik Wothi čájáhuslanjas Sámiid Vuorká-Dávviriin Kárášjogas.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Geahča video Wothiin

Dáiddár gii bealgoammat jagi dassái hirpmástuhtii olbmuid go bolddii dáidagis maŋŋágo čájáhus lei nohkan, doallá dál fas ođđa hirpmástuhtti dáiddačájáhusa.

Čiekŋudit jurdagiidda

Stein Erik Wothi čájeha dáidagis.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Stein Erik Wothi hálidivččii ođđa čájáhusainis "Wouthi 3", ahte olbmot galggašedje dáidaga geahčadettiin čiekŋudit iežaset jurdagiidda ja rohkadallat, masa dal de oskkošet. Čájáhus lea oassi máŋgga jagi prošeavttas, mas son bealgoalmmat jagi dassái Kárášjoga johkajieŋa alde bolddii dáidagiid ráhkaduvvon sarvvanáhkis.

Ođđa čájáhusas, mii otne rahppo Sámiid Vuorká-Dávviriin Kárášjogas, dáiddár geavaha ráhkkanusaid dahje installašuvnnaid ja oanehis videofilmma čájehit jurdagiidis.

Siskáldas álttár

Stein Erik Wothi dáidda
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

- Dán čájáhusa váibmosis lea áltár masa gullá áltárriekkis ja távval dahje juoga mii orro leamen dego áltártávval. Mun diehttelasat in hálit čuovvut girku juolgeluottaid, muhto hálidivččen olbmuid veahkehit alcceseaset ásahit bassibáikki gos de sáhtášii gávdnat silolaš ráfi, čilge Wothi.

Stein Erik Wothi sávašii, ahte geahčči čájáhusa geahčadettiin gávnnašii iežas siskáldas altára. - Čájehus čalmmustahttá dahje visualisere, ahte juohke olbmos lea siskáldas altár gosa sáhttá mannat ja masa maid sáhttá rohkadallat. Eallimii ii gula dušše dat maid sáhttá oaidnit. Eallima mihttomearri ii leat dušše alcces háhkat opmodaga ja riggodaga. Eallimis lea maid dehálaš dákkár árvvuid ráhkadit iežas siste, čilge Wothi.

Alddiineaset oahpásmuvvat

Stein Erik Wothi dáidda
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Čájáhuslanjas lea ráhkkanus mii lea čalbmáičuohci. Bohccoduoljit leat biddjon láhttái dego nástehápmái. Dan alde lea dego áltár ja áltárriekkis. Ja dan bajábealde juoga mii orru dego áltártávval. Dáiddaráhkkanusa duogábealde sáhttá oaidnit oanehisfilmma, mii čájeha dango Stein Erik Wothi jagis 2004 Kárášjoga šaldi bajábealde johkajieŋa alde bolddii dáidagis.

- Jurdda čájáhusain lea numo son čilgii, ahte olbmot galggašedje gávdnat čiekŋaleammos dovdduideaset ja ahte sii burgigohtet jurdagiiddiset. Jus olbmot maŋŋá čájáhusa sáhttet guođđit Sámiid Vuorká-dávviriid dainna dovdduin, ahte sii leat alddiineaset eambbo oahpásmuvvan ja dovdet ilu, ja goit leat gávdnan uvssa iežaset áltárii, na dalle lea songe hirbmat ilus, Stein Erik Wothi dovddaha.