Šaddái rievdadit konsearta

Artista Maria Arredondui muitaluvvui mannan vahkus ahte ii galgan njurgut, ii jodlet iige lávlut Hovedøren Guovdageainnu kirkus gos isidaš guovttos lei konsearta. Dan čállá artista iežas bloggas. Báhpa Bjarne Gustad lohká Dagbladet-aviisii ahte sii háliidit ahte kirku geavahuvvo ovdanbuktit lávlagiid ja sálmmaid ipmila namas, ja ahte ii sáhtte lávlut maid áigu kirkus.