– Vold skal ikke løses internt i det samiske samfunn

– Vold er kriminelle handlinger og skal løses gjennom politi og rettsapparat, sier sametingspresidenten i en appell om vold mot kvinner i samiske samfunn.

Aili Keskitalo - appell

APPELL: Sametingspresident Aili Keskitalo sier at vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet.

Sametinget publiserte i dag, på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, en video med sametingspresident Aili Keskitalo, der hun retter fokus på seksuell trakassering.

Se appellen i videoen øverst i denne saken, eller les hele teksten her:

«Kjære alle sammen.

25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag som har vært markert siden tidlig på 1960-tallet, og som markeres i stadig flere land og flere steder i Norge. Hvorfor er det vikitg å markere denne dagen?

Visste du at Verdensbanken anslår at vold mot kvinner er en global helsetrussel på linje med hiv/aids og kreft?

Konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Dette påvirker samfunnet og utgjør et direkte hinder for et lands økonomiske, politiske, samfunnsmessige og demokratiske utvikling.

Kan dette gjelde oss i Sápmi? Ja, jeg mener det.

Så lenge vold mot samiske kvinner skjer, er det et brudd på enkeltmenneskets rettigheter og muligheter for utvikling. Så lenge vold forekommer mot menn eller kvinner, bremser det utviklingen av det samiske samfunn og levesett. Vi kan rett og slett ikke godta det.

På Sametinget har vi gjennom flere år satt søkelyset på dette temaet. Vi har deltatt på eksaminasjon av Norge i FNs kvinnekomité nå i november. Der ble Norge bedt om å fortelle hva de vil gjøre for å stoppe volden mot samiske kvinner.

Regjeringen kom med muntlige lovnader om mer forskning på temaet og behovet for å se på hvilke tiltak som bør settes i gang. Som sametingspresident lover jeg at vi skal følge opp denne saken med Regjeringen.

Har du fått med deg #MeToo-kampanjen? Kvinner fra ulike deler av samfunnet som står frem og forteller om seksuell trakassering.

Fra svensk samepolitikk har vi fått meldinger om kvinnelige politikeres opplevelser av seksuell trakassering. Vi har ingen trunn til å tro at dette ikke forekommer også på norsk siden, i samepolitikken eller på samiske arbeidsplsser.

Til de som har opplevd dette, vil jeg si: Snakk med noen du stoler på og ta det opp i relevante organer. Det er viktig å stoppe slik oppførsel.

Hva kan du gjøre for å bidra? Vi må tørre å bryte tabuer rundt vold, og si klart og tydelig fra om dette. Vi må snakke om dette i vår egen familie og vennekrets. Vi må snakke med barna våre om kjønnsroller, trakassering, seksualitet og grenser. Vi må tørre og ta tak i voldelig adferd i det samiske samfunn og gi klar beskjed om at dette ikke er greit.

Vold er kriminelle handlinger og skal løses gjennom politi og rettsapparat. Vold skal ikke løses internt i det samiske samfunn.

Forskning viser at samer har lav tillit til offentlige institusjoner. Dette må vi være med på å bygge opp i samarbeid med politiet.

På Sametinget har vi nettopp hatt konferanse om vold og overgrep mot gutter og menn. Det er grunn til å tro at det er store mørketall på dette området. La det være klart: Vold er like uakseptabelt uansett hvilket kjønn som utsettes. Dette må det være åpenhet om.

La oss sammen ta tak for å hindre at voldet får fortsette.»