– Visjonløs tale

– Sametingspresidentens tale er ribbet for visjoner, sier NSRs parlamentarisk leder i Sametinget, Randi Skum.

Randi Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det meste presidenten nevner i sin nyttårstale er jo kjente saker og jeg hadde forventet nye signaler, sier Randi Skum.

– Hele talen er jo som en saksliste for et plenumsmøte, sier hun.

Hun etterlyser konkrete tiltak for de sakene presidenten trekker frem og som skal utføres. Spesielt hvordan samisk læremiddel produksjon skal økes.

GULDAL: Randi Skum

Miljøpolitikk

NSRs parlamentariske leder gir ros til president Egil Olli for lovnadene om miljøpolitikk.

– At Sametinget skal fremme en egen miljøpolitisk utredning er meget gledelig og vi har store forventninger til den, sier Skum.