– Tror sivilforsvaret tar signalene på alvor

Vi registrerer at det er flere som er enige med oss i at det bør være unødvendig å arrangere planlagte møter på samefolkets dag, sier leder i NSR, Aili Keskitalo

Aili Keskitalo på talerstolen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun har lagt merke til at fungerende distriktssjef i Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt Frode Enoksen, ikke vil gi noen garantier for at den datoen ikke blir brukt igjen.

Saken gjelder en mann fra Kautokeino som sivilforsvaret hadde innkalt til innformasjonsmøte på 6.febr, samenes nasjonaldag.

HØR: Aili Keskitalo

GULDAL: Cuiggoda sivilsuodjalusa

5000 i bot eller fengsel

Han er nå bøtelagt med 5000 kroner, for ikke å ha møtt opp, fordi han valgte å delta på feiringa av nasjonaldagen istedenfor.

– Jeg syns det er ganske skuffende når Enoksen ikke kan love at de vil prøve å unngå å ha møter på samefolkets dag for framtida. Sånn som jeg oppfatter det, så er en del av sivilforsvarets virksomhet å følge med på hva som skjer i samfunnet - de må jo vite hvor de er i verden!

Godtar krisemøter

Det bør ikke være umulig og la være å innkalle til møter i områder der de må vite at samefolkets dag feires. Noe helt annet er selvfølgelig områder der det ikke bor så mange samer, men et møte i Kautokeino på samefolkets dag, vitner om dårlig planlegging.

Møter som er planlagt lenge, bør man kunne unngå å legge på samefolkets dag, men det er klart at sivilforsvaret vil ha behov for å kunne gjennomføre krisemøter på kort varsel, og da kan jeg skjønne at det kan være vanskelig å unngå spesielle dager, sier Keskitalo.