– Vil ikke nedlegge arbeidsplasser

– NSR aldri har sagt at de vil nedlegge arbeidsplasser i dagens gruvedrift, slik Vibeke Larsen påstår, sier NSRs Silje Muotka.

Gruvedrift i Kvalsund

Myndighetene bør prioritere mineralstrategien, sier Silje Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresidentkandidat for Arbeiderpartiet, Vibeke Larsen, mener NSR truer over 800 årsverk i tilknytning til gruvevirksomhet i Finnmark med å samle Sametinget for et nei til gruvedrift i fylket.

Silje Muotka

Silje Muotka (NSR)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette tilbakeviser Silje Muotka i NSR og sier at det må en endring til i mineralloven.

– Arbeiderpartiets påstander om at NSR vil legge ned 800 arbeidsplasser, er ikke rett. NSR har aldri sagt at de vil legge ned arbeidsplasser som er i drift i dag.

– Ville vært en katastrofe

NSR gikk mandag ut og ba om tverrpolitisk enighet på Sametinget om forbud mot gruvedrift i Finnmark . Arbeiderpartiets sametingsgruppe nekter å bli med på det.

– Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning la i fjor fram tall (se vedlegg) som viste at nesten 800 årsverk er tilknyttet gruvedrift i Finnmark. Det ville være en katastrofe om NSR lykkes med sitt gruveforbud, sier sametingspresidentkandidat for Arbeiderpartiet, Vibeke Larsen.

Hun påpeker at Finnmark hadde sett ganske annerledes ut uten mineralvirksomhet.

vibeke larsen

Vibeke Larsen (Ap)

Foto: Arbeiderpartiet

– Alta og Sør-Varanger er eksempler på det, påpeker Larsen og viser til at begge kommuner sammen med Tana har arbeidsplasser i tilknytning til mineralvirksomhet.

– NSR bør fortelle hva alle disse menneskene og deres familier skal leve av, sier Larsen.

– Må endre mineralloven

NSR mener det er behov for et tydelig Sameting når det gjelder gruvepolitikken, og det betyr at sentrale myndigheter nå må endre mineralloven.

– Næringsministeren har selv sagt dette om mineralstrategien og at myndighetene vurderer å endre mineralloven. Og vi mener at dette må myndighetene prioritere, slik at vi får en god nok minerallov før de vurderer å etablere flere og nye gruvedrifter, sier Muotka.

Snur om spørsmålet

Muotka sier at de kan snu om spørsmålet, og spørre om Ap vil legge ned tradisjonelle arbeidsplasser, og erstatte de med gruvedrift.

– Jeg kan snu om spørsmålet og spørre Arbeiderpartiet om de vil legge ned arbeidsplasser innen reindriftsnæringen, fiskerinæringen og andre tradisjonelle samiske arbeidsplasser når de vil etablere gruvedrift i de plassene hvor det er tradisjonelle samiske arbeidsplasser. Vi kan da spørre om vi skal legge ned disse arbeidsplassene og erstatte det med for eksempel gruvedrift, sier hun.

– Skremselspropaganda

Muotka mener at de ikke kan kommentere om hvem som skal bestemme om nedleggelse eller ikke, og sier at Ap driver med skremselspropaganda like før valgene.

– Vi har ikke sagt noe om de arbeidsplassene som finnes i dag innen gruvenæringen. Jeg kan ikke kommentere om hvem som skal bestemme om de skal nedlegges eller ikke. Jeg synes Arbeiderpartiet driver med skremselspropaganda like før valgene.

NSR vil at hvis det skal opprettes nye gruvedrifter, da må man ha fått en god nok minerallov.

– Vi må få frem en ryddig og bedre minerallov, hvis vi skal utvide gruvedriften i Finnmark. Og jeg tror at myndighetene vet dette og det samme vet arbeiderpartiet, sier Silje Muotka i NSR.