NRK Meny
Normal

– Vil ha samisk læremiddelkoordinator

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt mener en samisk læremiddelkoordinator er veien å gå framfor å frata Sametinget ansvaret for utvikling av samiske læremidler, slik regjeringa har antydet.

Vera Lysklæth

– Jeg mener det er både riktig og viktig at Sametinget fortsatt skal stå for utvikling av samiske læremidler. Det er organisering og dialog dette handler om, sier Vera Lysklætt.

Regjeringen vurderer å frata Sametinget ansvaret for utvikling av samiske læremidler og overlate dette til Utdanningsdirektoratet.

Lysklætt mener dette ikke vil bli bedre av å flytte ansvaret til Utdanningsdirektoratet og Oslo.

Fylkesmannen

Lysklætt antyder at en læremiddelkoordinator kan plasseres hos Fylkesmannen i Finnmark, som allerede har dialogen med skolene både i kommuner, fylkeskommunen og også har kontakten med Sametinget.

– Det er også viktig å ha god kontakt med de ulike samiske språkmiljøene, ettersom dette handler om både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

- I tillegg til å bedre kontakten mellom de ulike aktørene, er det en jobb å gjøre med å utbedre arbeidsvilkårene for lærebokforfattere. Mange av dem er ansatt i skoleverket og må frikjøpes, sier Lysklætt og etterlyser en felles praksis for dette i kommunene.

- Ekstra byrde

I dag tar lærebokforfattere permisjon fra sine stillinger i skolen og mister dermed blant annet pensjons- og arbeidstakerrettigheter.

- De som vil være selvstendig næringsdrivende og gjøre læremiddelproduksjon til et levebrød må gjerne gjøre det, men vi kan ikke forvente at alle ønsker å ta den ekstra byrden og risikoen for tidsavgrensede prosjekter som dette i mange tilfeller vil være, sier Lysklætt og ønsker at det utarbeides et utkast til frikjøpsavaler på vegne av ansatte i kommuner.

- Fylkesmannen er ikke bare et tilsynsorgan, men skal også drive veiledning og oppfølging av kommunen, sier Lysklætt og mener derfor Fylkesmannen er en mer naturlig og lokal samarbeidsaktør for Sametinget og kommunene enn å flytte alt ansvar til Utdanningsdirektoratet og Oslo.

Ekstra tilskudd

Lysklætt arbeider nå for å få Venstres stortingsgruppe til å foreslå et ekstra tilskudd til samisk læremiddelproduksjon tilpassa Kunnskapsløftet og en læremiddelkoordinator i revidert nasjonalbudsjett som skal behandles i Stortinget før ferien.