– FrP har ikke gitt opp sin samepolitikk

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) innrømmer gjerne at partiet har måttet tone kraftig ned på partiets samepolitikk i regjeringserklæringen. Dette betyr likevel ikke at Frp har gitt opp å få nedlagt Sametinget.

Sametinget, plenum

I neste uke trer det nye Sametinget sammen for første gang. Dette bildet er tatt fra et plenumsmøte i den perioden som snart er over.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Programmet vårt ligger jo fast, og det ligger der for flere år, nettopp fordi Frp mener at Sametinget er basert på et samisk stemmemanntall, der etnisitet er avgjørende, så får neste evaluering av partiets program vise om det skulle komme endringer, sier Fredriksen.

Enkelte sametingspolitikere har tillatt seg i å spekulere i om Frp kanskje kan komme til å endre samepolitikken sin gjennom regjeringssamarbeidet med Høyre, som jo blant annet får en Statsminister som tidligere har vært «Sameminister» - statsråd med ansvar for samiske saker.

Måtte vise ydmykhet

Det har som sagt ikke gått upåaktet hen at FrP tidligere denne uken har signert et dokument som eksplisitt presiserer at den nye regjeringen skal bevare Sametinget. I flere tiår har Frp overfor Stortinget fremmet forslag om å legge ned Sametinget.

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Jan-Henrik Fredriksen er valgt inn på Stortinget for FrP. Han er fra Kirkenes i Øst-Finnmark.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Selv om partiets stortingsrepresentant fra Finnmark gjerne innrømmer at de i forhandlinger har måttet være ydmyke overfor Høyre når det gjelder vedtaket om hvor høyt lista skulle settes for samepolitikken, så mener han de fleste kunne ha gjettet seg til et slikt utfall på forhånd.

Også de av Frps velgere som mener nedleggelse av sametinget er viktig målsetting for partiet.

– Jeg tror de fleste av velgerne skjønner at vi er et parti som har 16,3 % av stemmene i ryggen, alle de andre, 83,7 % har faktisk stemt for å beholde Sametinget, slik at vi må være littydmyke i forhold til den biten, alt annet ville ha vært politisk selvmord, sier han.

– Tror du at noen av Frps velgere føler seg lurt når dere har skrevet under på at Samtinget skal bevares?

– Nei, jeg tror ikke det, jeg tror at de fleste skjønner at med en oppslutning på 16,3 så kan vi ikke gjennonføre absolutt alt av vår politikk, sier Fredriksen.

– Har allerede justert samepolitikken

Fredriksen mener det er viktig å påpeke at Frp allerede har justert samepoltikken sin de senere år, ved at partiet nå tydelig sier at de ønsker at det samiske språket skal bevares for framtiden.

Selv om han ikke automatisk vil love nye takter i samepolitikken, slik leder av Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, håper på, så vil han vise til at også Frp har utviklet sin samepolitikk videre i forhold til det som partiet startet med i sin tid.

– Vi ønsker jo å ta vare på samisk språk og kultur, det er bare å vise til partiets arbeid i Sametinget, der de også har fremmet forslag om det, sier Fredriksen.

Forslagene fra Frp ble forøvrig merkelig nok nedstemt av sametingsflertallet, legger han til. Han påpeker også at det ikke er slik at partiet har noe i mot samisk språk og samisk kultur.