NRK Meny
Normal

– Vil dele kommunen

Mens Arbeiderpartiet enda ikke har konkludert er Felleslista klar på at Tysfjord kommune bør deles.

Jan Ivar Jakobsen og Tysfjord-kart
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Jan Ivar Jakobsen

Gruppeleder i Felleslista Jan Ivar Jakobsen er klar for deling av Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi er veldig fornøyd med at flertallet av Tysfjords befolknings synes å ville dele kommunen. Vi ønsker en ny struktur der vestsiden av kommunen knytter seg opp mot kommuner sørover. Vi har allerede sterke tilknytninger mot Salten i dag.

Det sier gruppeleder i Felleslista, Jan Ivar Jakobsen. Felleslista er den største opposisjonskoalisjonen i Tysfjord.

NRK Sápmis meningsmåling som Sentio utførte for NRK viser at flertallet av Tysfjords befolkning ønsker at Tysfjord kommune deles opp, og at hver side av fjorden knytter seg opp mot kommuner nordover (Ofoten) og kommuner sørover (Salten).

Innbyggere både i Kjøpsvik og på Drag, som er de to største tettstedene i Tysfjord, gir i meningsmålingen uttrykk for at kommunen bør deles. 68 prosent av befolkningen på Drag og 50 prosent av befolkningen i Kjøpsvik ønsker kommunedeling. Et mindretall ønsker å beholde dagens kommunegrenser.

– Det er veldig bra at det kommer fram noen konkrete tall om dette. Det er første gang spørsmålet er tallfestet, sier Jakobsen.

– Beste løsningen for befolkningen

Felleslista med partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og partiløse har allerede konkludet med hensyn til Tysfjord kommunes framtidige kommunestruktur.

– Vi mener dette er den beste løsningen for befolkningen både av praktiske og økonomiske årsaker. Det vil være det beste for befolkningen både samfunnsøkonomisk og rent praktisk å dele kommunen. For Tysfjord kommune ser vi i dag at økonomien blir bare dårligere og dårligere, og kommunen har problemer med å drive kommunen. Og jeg tror at det vil være en fordel for alle innbyggere i Tysfjord dersom kommunen deles, sier Jakobsen.

Sitter på gjerdet

På motsatt side finner vi Arbeiderpartiet i Tysfjord.

De er det største posisjonspartiet i Tysfjord og har sammen med TPL (Tverrpolitisk liste for Tysfjord) styringsmakten og ordføreren.

Men mens borgerlig side er klar for kommunedeling, er ikke sosialdemokratene klar for det samme.

Emma Kristensen

Nestleder i Tysfjord Arbeiderparti, Emma Kristensen vil vente på konsekvensutredning før hun tar stilling til spørsmål om deling av Tysfjord kommune.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Tysfjord Arbeiderparti har ikke tatt stilling til delingsspørsmålet.

Det sier nestleder i Tysfjord Arbeiderparti og fungerende gruppeleder Emma Kristensen.

Hun forklarer at Tysfjord er med i et prosjekt i regi av Ofoten regionråd og der igjennom skal man se på ulike alternativer.

– Vi har overhodet ikke tatt noe standpunkt til en eventuell kommunedeling. Det synes vi er altfor tidlig å si noe om, sier Kristensen.

Arbeiderpartiet venter på at en konsekvensutredning skal klargjøre saken bedre.

– Vi må ha en prosess nå og se på en konsekvensutredning over hva som er det beste for innbyggerne i Tysfjord.

Kommunestyret i Tysfjord skal diskutere kommunereformen på kommunestyremøte tirsdag 11. november.

Spørsmålet som kommunestyret skal ta stilling til er om arbeidet i regi av Ofoten regionråd skal videreføres og hva slags framdriftsplan som skal legges til grunn.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret skal si ja til å videreføre arbeidet med kommunestruktur basert på Telemarksforskning sin hovedutredning og delutredning om deling av Tysfjord.

Rådmannen går også inn for at Tysfjord ikke beslutter noe om sammenslåing med andre i løpet av 2015, men at Tysfjord henger seg på det andre tidsløpet som medfører at kommunestyret tar endelig stilling til framtidig kommunestruktur innen mai 2016.