NRK Meny
Normal

– Vi må stoppe dumskapen

– Uvitenhet er åpenbart grunnen til de uanstendige uttalelsene i samerettsdebatten i Røros. Denne dumskapen må stoppes.

Dag Terje Andersen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det mener Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Hans departement har ansvaret for det samiske i regjeringen, og han reagerer kraftig på Rørosbygdene skogeierlags høringsuttalelse.

Anders Sjøvold

Leder i Rørosbygdene skogeierlag, Anders Sjøvold.

Foto: Arbeidets Rett

Der står det at skogeierlaget tviler på at sørsamene kan være ordentlige urfolk fordi de er for intelligente til det. I høringsuttalelsen foreslår skogeierlaget også å genteste samene, for å finne ut av opphavet til befolkningen.

Slike uttalelser vil sameminister Andersen stanse.

– Disse baserer seg på altfor liten kunnskap om urbefolkning og det samiske, sier Andersen.

Kunnskap er løsningen

Også under den første samerettsdebatten i Finnmark, haglet det av rasistiske ord og uttrykk. Nå som den andre samerettsdebatten er i gang, går det hardt utover sørsamene, som er en minoritetsguppe også innenfor den samiske befolkningen.

– Kunnskap er det beste virkemiddelet mot diskriminerende uttalelser, sier Andersen.

LES: Klar melding til skogeier-styret i Røros: – Trekk dere

LES: Anmelder Røros-skogseierne

Han mener at det er viktig å minne på at den politiske debatten ikke må skje på en måte hvor enkelte grupper karakteriseres på en negativ måte.

– Ingen skal trenge å tåle uttalelser som oppfattes diskriminerende. Det kommer tydelig frem i samemeldingen, sier Andersen.

Ifølge han gjør regjeringen mye for å bidra til økt kunnskap om den samiske befolkningen. Det nasjonale kompetansesenteret for urfolksrettigheter i Kautokeino, Gáldu, har en viktig rolle i den sammenheng. I tillegg mener sameministeren at dagens læreplaner for grunnskolen gir et bra bilde av det samiske.

Kommunene har et ansvar

Ministeren skal snart ha et møte med KS, som er interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon for kommunesektoren.

Magne Ove Varsi

Direktør i Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Magne Ove Varsi.

Foto: Gáldu

– Mitt budskap vil være at det er uakseptabelt å komme med rasistiske uttalelser. Det er lov å gi uttrykk for sine syn i Norge, men vi bør gjøre det på en måte som viser respekt for den part man er politisk uenig med, sier Andersen.

Han er glad for at ordføreren i Røros har tatt avstand fra skogeierlagets karakterisering av samene. Det viser også at skogeielagets syn ikke deles av alle i området.

Helga Pedersen
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Ombudet må følge opp

Andersen mener også at Likestillings- og diskrimineringsombudet bør følge opp utalleser i rettighetsdebatten som krenker samene. Det mener også fiskeri- og kystminister, Helga Pedersen.

– Jeg synes ikke sørsamene skal tåle slike uttalelser i det hele tatt. Jeg trodde først det hele var en spøk. I 2009 skal man ikke trenge å høre på slikt, og det er veldig bra at så mange har fordømt Rørosbygdene skogeierlags uttalelser, sier Pedersen.