– Politikken vår må bli mer synlig

Árja går mest ned i NRK Sámi Radios meningsmåling, og nå lover partilederen å synliggjøre partiets politikk på en bedre måte i Sametinget.

Laila Susanne Vars på Sametingets talerstol

Laila Susanne Vars, Árja.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Jeg ser det at velgerne mener at Árjas politikk ikke har kommet frem tydelig nok. Det er i allefall en av tingene jeg leser ut i fra tallene på meningsmålingen. Der har vi jo en tilbakegang sammenlignet med våre gode valgresultater. Dette forteller oss bare det at vi må være mer synlige. Vår sametingsgruppe og våre representanter må være mer synlige og være flinkere til å fremme våre egne saker.

Det sier Árjas partileder og visepresident i Sametinget, Laila Susanne Vars, i en kommentar til nedgangen på NRK Sámi Radios nyeste meningsmåling.

NSR mest frem

Norske Samers Riksforbund (NSR) går mest frem og Árja er den største taperen på en meningsmåling som Opinion har utført for NRK Sámi Radio .

På meningsmålingen går Norske NSR frem med 7,4 prosentpoeng sammenlignet med valget i september 2009. Dette ville gitt en økning på tre nye representanter til Sametinget, totalt 14 representanter hvis det hadde vært valg nå.

Árja stilte til valg for første gang i fjor og fikk inn tre representanter på Sametinget. Nå går partiet tilbake med 3,6 prosentpoeng og hadde mistet en representant.

Árja taper til tross for at Vars er visepresident og partiet tilhører flertallet i Sametinget sammen med Arbeiderpartiet (Ap), Samer bosatt i Sør, Åarjel-Saemiej Gïelh og Nordkalottfolket.

– Det burde ikke være vanskelig for oss å synliggjøre vår egen politikk i denne situasjonen, men vi er jo helt nye i Sametinget. Derfor vil jeg gi våre representanter mer enn de seks månedene som har gått siden valget til å tilpasse seg det politiske livet på Sametinget, sier Vars.

Partilederen og visepresidenten sier at det vil ta tid å innfri valgløftene til Árja, men at et liv i posisjon vil gjøre det mulig for dem å gjøre det etterhvert.

– Velgerne reagerer på pengebruk

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen, NSR.

Foto: Thor Thrane / NRK

NSRs fungerende gruppeleder på Sametinget, Geir Tommy Pedersen, tror at framgangen for NSR først og fremst kommer fordi folk har oppdaget at Ap bruker mye penger på seg selv og politisk arbeid.

– Vi ønsker å bruke mest penger til tiltak som er til nytte for folk, sier Pedersen.

Imidlertid har Arbeiderpartiet (Ap) også en framgang siden valget og sametingspresident Egil Olli er overrasket over dette.

– At vi i AP får en økning på 7,2 prosent er overraskende siden vi er i posisjon på Sametinget. At NSR går mest frem er ikke overraskende siden de er i opposisjon og kan love mye uten å måtte ta ansvar, og NSR er flink til å love, påpeker Olli.


Korte nyheter

 • Isket ealáhaga dálveorohagain

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji boazodoalloossodagas ja Boazodoalu heahtegearggusvuođalávdegottis leat mannan iskat ealáhaga Oarje-Finnmárkku dálvveorohagain, čállá Ávvir. Boazodoallit muitalit dálveorohagain lea heajos ealáhat ja ollu siiddain ballet sáhttá šaddat goavvejahki boazodollui fas. Boazodoallodirektevra Sunna Pentha lohká Ávvirii lea dehálaš ahte eiseváldi lea duođaštan heahtedili, go muđui eai luovvan ruđat.

  Reinsdyr beiter på Finnmarksvidda
  Foto: Sindre Skrede / NRK
 • Sámi riikkajoavku Nice gávpogii

  Koronarohtodávda lea bissehan sámi riikkajoavkkuid čiekčamiid, muhto boahtte geasi servet guovtti meašttirgilvui.

  Sámi spábbačiekčanlihttu, FA Sámi presideanta Håkan Kuorak muitala ahte Sápmi vuolgá Nice gávpogii Fránskkaeatnamis, geassemánu álggus. Doppe leat de dievdduid Conifa eurohpámeašttirčiekčamat. Nissonjoavku searvá ges Conifa World Womens cup;ii, suoidnemánus Romanias.

 • Buozalmasvuođajávkamat lassánan

  Norggas eai leat logi jahkái jávkan barggus buozalmasvuođa geažil nu olu go dál. Maŋimuš jahkebealis lei buozalmasvuođajávkan Norggas leamaš 6,6 prosentta. Ná alla logut ledje maŋimuš 2009:s goas lei spiidneinfluenssa. Eanemusat jávke olbmot barggus buozalmasvuođa geažil Davvi-Norgga davimus fylkkain. Statistihka guovddášdoaimmahaga loguid mielde iešdieđihuvvon buozalmasvuođajávkamat lassánedje 26.3 prosenttain.

  Sykmelding
  Foto: Ola A. Thorset / Scanpix