Hopp til innhold

– Vi må begrense skandalen

Fremtiden til skandaleprosjektet Østsamisk museum vil trolig bli klarlagt på tirsdag.

Vibeke Larsen og Østsamisk museum

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) har brukt mye tid på å prøve å begrense byggeskandalen Østsamisk museum.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er definert som et skandalebygg og nå må vi prøve å unngå at skandalen vokser seg enda større, sier sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

Representanter for kulturdepartementet, Sametinget, Statsbygg, Tana og Varanger museumsiida og Østsamisk museum møtes i Neiden i morgen for å snakke om fremtiden til Østsamisk museum.

Formålet med møtet er å klarlegge status og fremtiden for Østsamisk museum i Neiden.

Skulle stå ferdig i 2008

Grunnsteinen for byggeprosjektet Østsamisk musuem ble lagt allerede i 2007, og etter planen skulle bygget åpne allerede høsten 2008. Fortsatt er det imidlertid uvisst når den offisielle åpningen kan skje.

Byggeprosjektet kostet 42 millioner kroner, men problemer med blant annet vannlekkasje fra taket, el-skap utsatt for støv og sprinkelanlegget har ført til at bygget ikke er blitt godkjent til full bruk. Den offisielle åpningen av bygget er blitt utsatt flere ganger.

Det ligger en helt ferdig utstilling å venter på å bli sendt til Østsamisk museum i Neiden. Den kan bare ikke sendes, fordi museet ikke fyller kravene til standard.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Honna Havas

Museumsbestyrer Honna Havas har måttet smøre seg med en god porson tåmodighet i påvente av at museet endelig skal kunne tas i bruk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Prosjektet er gjennomført av Statsbygg på oppdrag av kulturdepartementet. Underveis har Statsbygg måttet tåle mye kritikk for sendrektighet.

– Politisk har vi som målsetting at vi greier å åpne museet til sommeren (2013), men denne planen er ikke fundamentert i hva som ligger av utfordringer. Derfor er det viktig å få en oversikt over hvilke utfordringer vi er nødt til å forsere før vi endelig kan åpne Østsamisk musuem offisielt, forklarer sametingsråd Vibeke Larsen.

Korte nyheter

 • Rahpet dáiddačájáhusa mas Áillohačča dáidda

  Álttá dáiddáriidsearvi ráhpá njukčamánu 23 b. čájáhusa mas čájehit Áillohačča (Nils Aslak Valkeapää) dáidaga. Čájáhusas čájehit sii osiid guovtti čoakkáldagaid maid Áillohaš skeŋkii Guovdageainnu ja Omasvuona suohkaniidda, muhtin tevnnegiid ja birrasiid 25 málagovaid.

  Čájáhusa kuráhtor Hilde Skancke Pedersen muitala ahte son lea ilus ahte Álttá dáiddáriidsearvvis lea beroštupmi čájehit Áillohačča dáidagiid.

  – Lea hui dehálaš ahte su dáidda čájehuvvo ođđa buolvvaide, maiddái Finnmárkkus.

  Čájáhus lea rabas njukčamánu 23 b. gitta cuoŋománo 15 b. Rahpanbeaivvi doallá maiddai professor sámi kultuvrras ja girjjálašvuođas Harald Gaski logaldallama Áillohačča eallima ja dáidaga birra.

  Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001)
  Foto: Unto Järvinen / HS / Unto Järvinen / HS
 • Sámi pop konsearta Munch-museas

  Bearjadaga njukčamánu 24 b. čuojaheaba Katarina Barruk ja Elina Waage Mikalsen konsearta Munch-museas.

  Munch live dáiddalaš jođiheaddji Ingrid Moe muitala ahte sis lea mihttu loktet dálááigge ođasmahtti dáiddáriid ja musihkkáriid.

  – Katarina Barruk lea dehálaš ođđa jietna Norgga pop-musihkas. Son lávlu áitojuvvon ubmisámegillii ja ráhkada sierralágán musihkalaš lanja hearkivuođas ja nanusvuođas.

  Moe muitala ahte geahččit sáhttet vuordit fámolaš pop-konseartta.

  Katarina Barruk muitala iežas illudit konsertii.

  – Lean hui ilus ahte Munch háliida searvat dán prošektii. Dat mearkkaša olu, go ii leat dávjá ahte sihke ubmi- ja mearrasámi kultuvrrat leat seamma lávddis oktanaga, čilge Barruk.

  Katarina Barruk sitter med beina i kors i skogen. Håret er flettet inn med samisk pynt.
  Foto: Sara Berglund / Sara Berglund
 • Frode Fjellheim tildeles ærespris

  Frode Fjellheim tildeles Musikkforleggernes Ærespris for 2023. Juryen begrunner at Fjellheim har vært en sentral aktør innen formidling og revitalisering av den samiske kulturarven gjennom sitt eget virke som komponist, og i nært samarbeid med samiske artister - også fra det sørsamiske og umesamiske musikkfeltet.

  Musikkforleggerprisen finner sted i Kulturkirken Jakob 29. mars og arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått.

  Frode Fjellheim med blomster fra Musikkforleggerne
  Foto: Brage Fæhn Bakke / NTB