– Vi kan ikke innfri vårt valgløfte

Fremskrittspartiet (FrP) innser at det ikke er flertall blant de mulige regjeringspartnerne å legge ned Sametinget.

Jan-Henrik Fredriksen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) har i flere år vært kjent for sine anstrengelser for å nedlegge Sametinget. I de neste fire årene lover han å la dette ligge.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP) fra Finnmark har allerede begynt å rydde kontoret sitt på Stortinget før den kommende stortingsperioden offisielt åpnes om ikke så lenge. Målet er at han skal kunne flytte til et kontor nærmere regjeringslokalene.

Jan-Henrik Fredriksen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fredriksen har imidlertid også blitt å rydde opp i partiets valgløfter, for at FrP skal kunne gjøre seg «lekker» for de andre tre borgerlige partiene. Partiet vil jo så fryktelig gjerne sitte i regjering for første gang i FrPs historie.

Hvis FrP skal være med i regjeringen, så kan nemlig partiet ikke holde løftet sitt om å jobbe for å legge ned både Sametinget og Finnmarkseiendommen (FeFo). Det må Fredriksen også innrømme.

De mulige regjeringskollegene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre har programfestet at de vil styrke den samiske kulturen og samisk samfunnsliv.

– Jeg tror ikke at Fremskrittspartiet skal sette frem et ultimatum i forhold til regjeringsforhandlingene om å nedlegge Sametinget. Derimot må vi få andre til å forstå at det ikke er rett å skille folk basert på etnisitet. Det bør være størst mulig likebehandling, sier Fredriksen.

Foreslo nedleggelse for to år siden

FrPs samepolitikk er tuftet på tanken om at Sametinget skal legges ned, fordi det etter deres mening er udemokratisk å ha et parlament etablert på etnisk grunnlag.

I slutten av oktober 2011 foreslo fire stortingsrepresentanter fra FrP å legge ned det meste av opparbeidede samiske rettigheter i Norge.

I anledning et fremmet representantforslag fra FrP om at Norge skal å tre ut av ILO konvensjon nr. 169, nedlegge Sametinget, oppheve Finnmarksloven og avvikle forvaltningsområdene for samiske språk, ble det holdt høring i Stortinget torsdag 27. oktober 2011.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil legge ned Sametinget

Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Gjermund Hagesæter og Jan-Henrik Fredriksen foreslo for to år siden å legge ned Sametinget.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Bak forslaget sto FrP-representantene Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jan-Henrik Fredriksen og Per-Willy Amundsen.

Forslagsstillerne mente Norges bruk av ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk har medført konflikter mellom mennesker på grunn av etnisk tilhørighet og som neppe var tilsiktet ved konvensjonens ratifikasjon med Stortingets samtykke.

Dette gjelder først og fremst opprettelsen Finnmarkseiendommen, og av en egen representativ forsamling basert på etnisk tilhørighet, Sametinget.

FrP-forslaget fikk imidlertid ikke noe gjennomslag i Stortinget . Det ble nedstemt.