NRK Meny
Normal

– Vi har ventet i 50 år på vei

Finnmark fylkesting har bevilget 1,6 millioner kroner i startkapital til vegprosjektet som har som mål å opprette vei til bygda Nervei.

Kart over Nervei
Foto: NRK

Solfrid Pettersen
Foto: NRK

Solfrid Pettersen fra Nervei forteller at de har jobbet i 50 år for å få vei til til sjøsamebygda Nervei.

Under fylkestingmøtet hadde Nervei beboerne en stillferdig markering hvor de presenterte planene om vegforbindelse til bygda.

HØR: Vei til Nervei

Fylkesmannens landbruksavdeling har gitt 300.000 kroner i støtte. Nå gjenstår det å se om Sametinget og Fiskeridepartementet støtter veiutbyggingen som har en kostnadsramme på sju millioner kroner.