– Vi gjorde en kjempetabbe

Stortingsrepresentant for Troms SV mener Stoltenberg-regjeringen burde ha ryddet opp i leveringspliktordningen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi hadde fått forsikringer om at leveringspliktordningen skulle tilbake igjen til den opprinnelige ordningen, men så fikk vi kontra sommeren før valget om at dette skulle utsettes, men at det skulle komme på plass senere, og det skjedde jo ikke, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Det Røkke-eide Aker Seafoods har flere ganger de siste årene blitt beskyldt for å ikke opprettholde leveringsplikten. Flere av trålerne til Aker Seafoods har også blitt straffet for å bryte leveringsplikten.

Etter at selskapet har lagt ned og vedtatt å flytte deler av virksomheten vekk fra Finnmark, har dette resultert i et folkeopprør langs kysten av Finnmark, som også støttes andre steder langs kysten.

– Ganske forbannet

Knag Fylkesnes forstår godt de reaksjonene som man nå ser langs kysten.

Han mener det er naturlig å ta til motmæle når et av de største aktørene får fortsette å fryse ned fangsten og sende den sørover, uten å levere fisken dit de skal.

Og det med myndighetenes velsignelse.

– SV var jo med i den forrige regjeringen og er ansvarlig for at vi ikke fikk ryddet opp da, det er klart at det gjør meg veldig forbannet å vite at jeg har vært med på dette, sier Knag Fylkesnes.

Han mener det var en tabbe å lytte til forsikringer som han da fikk av sine regjeringskollegaei, om at leveringsplikten skulle innskjerpes.

– Jeg mener at vi har gjort en kjempetabbe, sier han,

Spørsmål til Aspaker

Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime. Han ber Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å forklare med hvilken begrunnelse Røkke har sluppet å forholde seg til leveringsplikten.

– Jeg vil høre Fiskeriministerens begrunnelse for hvorfor det aksepteres at en aktør som har fått store verdier i kvoter og konsesjoner uten at det samtidig forventes at vedkommende leverer fisken til anleggene i nord, sier Knag Fylkesnes.

Det Røkke-eide selskapet Aker Seafoods har tidliger tilbakevist kritikken, og mener at virksomheten følger gjeldende regelverk.

Foreslår endringer

Aspaker har gitt uttrykk for at leveringsvilkår er et av flere distriktspolitiske virkemiddel i fiskeripolitikken. I en mail til Nrk Sápmi i slutten av januar uttalte hun følgende:

– Regjeringen vil opprettholde ordningen med leveringsvilkår, men vi mener det vil være mer fremtidsrettet å knytte vilkårene til regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune.

Dette har hun gjentatt i stortingets spørretime, noe som også har provosert flere langs kysten, som krever at leveringsplikten knyttes til kommune eller enkelte anlegg, for å sikre jevn tilgang av fisk.

Knag Fylkesnes og SV utfordrer Regjeringen i denne saken, og fremmer forslag som de håper vil få flertall.

– Nå bør hele venstresiden og også sentrumspartiene bidra når SV foreslår at vi skal ha tilbake den gamle ordningen som sikrer at ressursene tilhører kystsamfunnene, sier han.