– Vi er ikke spioner

Samarbeidet med russiske samer kan stanses på grunn av at russiske myndigheter kontrollerer foreninger som samarbeider med utlandske foreninger.

Nina Afanesjeva og Andrej Danilov

Nina Afanesjeva og Andrej Danilov

Foto: Jørgen Bjerke / NRK

Det frykter den norske utenriksministeren. Men statsministeren i Russland forsvarer deres politikk.

Russlands president Dimitrij Medvedev.

Den Russiske statsministeren Dimitrij Medvedev.

Foto: Vladimir Rodionov/Kreml pool / Scanpix/AFP

I Russland, nærmere bestemt Kolahalvøya føler unge samer at de blir beskyldt for å være separatister, ekstremister og spioner, det hevder Andrej Danilov som representerer de unge samer.

Den russiske statsminister Dimitrij Medvedev hevdet nylig under Barentskonferansen i Kirkenes at de akter fortsatt å forsvare retten til kontroll av ikke statlige organisasjoner.

– Våre lover og forskrifter skal følges, det her er våre indre politiske anliggener, sier Medvedev.

Den norske utenriksministeren Espen Barth Eide er derimot bekymret over Medvedevs uttalelse.

Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide.

Foto: Su Thet Mon / NRK

– Vi har over lengre tid sett en negativ utvikling i Russland når det gjelder det sivile samfunnets rom. At det har blitt snevrere, blant annet gjennom den nye NGO loven som sier at man skal registrere seg som fremmed agent hvis man får støtte fra utlandet.

Det er vi bekymret for fordi at de ytterste konsekvensen så kan det bli vanskelig og opprettholde det folk til folk samarbeidet som vi nå har vært vant til å ha gjennom tyve år med Barentsarbeid.

Da russiske samer deltok i urfolkskonferansen i Alta forrige uke, var det tydelig at de ikke våget å kritisere landets myndigheter. Redselen var tydelig, men de ville ikke gjøre seg usynlige noe som resulterte i at den tidligere urfolkslederen Dmitry Berezhkov ble arrestert, men senere sluppet fri.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK