– Vi er ikke spioner

Samarbeidet med russiske samer kan stanses på grunn av at russiske myndigheter kontrollerer foreninger som samarbeider med utlandske foreninger.

Nina Afanesjeva og Andrej Danilov

Nina Afanesjeva og Andrej Danilov

Foto: Jørgen Bjerke / NRK

Det frykter den norske utenriksministeren. Men statsministeren i Russland forsvarer deres politikk.

Russlands president Dimitrij Medvedev.

Den Russiske statsministeren Dimitrij Medvedev.

Foto: Vladimir Rodionov/Kreml pool / Scanpix/AFP

I Russland, nærmere bestemt Kolahalvøya føler unge samer at de blir beskyldt for å være separatister, ekstremister og spioner, det hevder Andrej Danilov som representerer de unge samer.

Den russiske statsminister Dimitrij Medvedev hevdet nylig under Barentskonferansen i Kirkenes at de akter fortsatt å forsvare retten til kontroll av ikke statlige organisasjoner.

– Våre lover og forskrifter skal følges, det her er våre indre politiske anliggener, sier Medvedev.

Den norske utenriksministeren Espen Barth Eide er derimot bekymret over Medvedevs uttalelse.

Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide.

Foto: Su Thet Mon / NRK

– Vi har over lengre tid sett en negativ utvikling i Russland når det gjelder det sivile samfunnets rom. At det har blitt snevrere, blant annet gjennom den nye NGO loven som sier at man skal registrere seg som fremmed agent hvis man får støtte fra utlandet.

Det er vi bekymret for fordi at de ytterste konsekvensen så kan det bli vanskelig og opprettholde det folk til folk samarbeidet som vi nå har vært vant til å ha gjennom tyve år med Barentsarbeid.

Da russiske samer deltok i urfolkskonferansen i Alta forrige uke, var det tydelig at de ikke våget å kritisere landets myndigheter. Redselen var tydelig, men de ville ikke gjøre seg usynlige noe som resulterte i at den tidligere urfolkslederen Dmitry Berezhkov ble arrestert, men senere sluppet fri.