NRK Meny
Normal

– Vi bygger fortsatt det samiske samfunnet

Samerådets president Áile Jávo mener at den norske regjeringen taler mot bedre vitende når de hevder at samiske aviser er godt rustet for kutt av pressestøtten.

Áile Jávo

Samerådets president,Áile Jávo, etterlyser større vilje hos Regjeringen til å fortsett byggingen av det samiske samfunnet.

Foto: Piera Balto / NRK

– Det gjenstår så uendelig mye før den samiske befolkningen får et fullverdig tilbud på samisk, og et forslag om å kutte pressestøtten til de samiske avisene med flere millioner vil selvsagt ramme hardt, sier Samerådets president, Áile Jávo.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett foreslår de å kutte pressestøtten til de samiske avisene med vel fire millioner kroner.

Dette har både Sametinget, samiske redaktører og opposisjonen i Stortinget reagert på.

– Vi er så få

Jávo minner om at hun har hørt representanter fra den norske regjeringen på FN-møter snakke om hvor viktig det er å styrek urfolks kulturer og samfunn.

Dette er en sak der de bør vise det i praksis, mener hun.

– Vi samer er så få at det er umulig å forvente at samiske aviser skal kunne tjene inn dette kuttet i pressestøtten ved større økning i salg av aviser, sier Jávo.

Hun er skuffet over at Høyre går inn for dette kuttet, på tross av at de har bedyret at de ikke vil la Frp styre samepolitikken.

– Jeg tror ikke at dette handler om mangel på kunnskap, men snarere er det snakk om at det er mangel på politisk vilje til å styrke det samiske samfunnet, sier Jávo.

– Har fått høyere tilskudd

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, mener de samiske avisene burde være rustet til å tåle regjeringens kuttforslag.

Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

I Kulturdepartementet mener de at det ikke er grunn til den bekymringen som flere i det samiske samfunnet har gitt utrrykk for etter at forslaget om kutt i pressestøtten ble kjent.

I flere år har samiske aviser nemlig fått adskillig større økning i pressestøtten enn andre aviser i Norge, slik at de samiske avisene burde være rustet for det kuttet som nå foreslås, påpeker Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H).

– Når vi foreslår det samme andelsmessige kuttet, reduksjonen for de samiske avisene og de andre avisene, så er det fordi vi mener at det er rom for en slik moderat reduksjon, sier Vinje Borgundvaag.

Og legger til:

– Det vil fremdeles være slik at de samiske avisene har mye høyere tilskudd enn de øvrige avisene, og det er fordi vi har forståelse for at det er dyrere å produsere aviser for den samiske befolkningen, sier Vinje Borgundvaag.

– Samiske lesere rammes

 Josef Isak Utsi

Redaksjonssjef for Ávvir, Josef Isak Utsi, håper fortsatt at et flertall i Stortinget kan stanse regjeringens forlsag om å kutte pressestøtten til de samiske avisene.

Foto: Piera Balto / NRK

Redaksjonssjef i den samiske avisa Ávvir, som er den eneste samiske avisa som utgis på samisk, Josef Isak Utsi, blir ikke beroliget av statssekretærens argumentasjon i denne saken.

Dersom dette kuttforslaget skulle bli en realitet er han ikke i tvil om hvem som kommer til å måtte lide for det.

– Dette betyr at vi ikke klarer å realisere målsettingen om daglige utgivelser av Ávvir, og etter min mening burde også det samiske folk ha rett til et bedre medietilbud enn det vi har i dag med utgivelser fem dager i uken, sier han.