NRK Meny
Normal

– Vi blir et enda mindre mindretall

Sametingsrådet skeptiske til forslaget om at landet skal deles opp i 100 storkommuner med minimum 15 000 innbyggere.

Koftekledd og hender

Vanlige anslag er at det finnes et sted mellom 50 000 og 80 000 samer totalt i Norden og Russland. Norge er det landet som har den største samiske befolkningen, med anslagsvis rundt 40 000.

Foto: Liv Inger Somby

– Med kommunesammenslåinger til større kommuner vil den samiske befolkningen bli i et enda mindre mindretall, og dette kan få store konsekvenser for utviklingen av samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier Sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Ekspertutvalget om kommunereformen overleverte sin første
delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag.

Utvalget mener at norske kommuner bør ha et innbyggertall på mellom 15.000 og 20.000 innbyggere.

– Forventer å bli hørt

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener det er viktig at samiske forhold ikke blir usynliggjort i eventuelle storkommuner.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Thomassen påpeker at myndighetene fortsatt har et ansvar for å sikre at de samiske innbyggerne bli hørt i storkommuner.

Ekspertutvalget har fremhevet at forholdet til folkeretten må vurderes om eventuelle endringer i forvaltningsområdet som følge av en ny kommunestruktur.

Dette gleder Thomassen.

– Jeg er fornøyd med at ekspertutvalget har tatt hensyn til Sametingets innspill i forhold til de kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, sier hun.

Sametingsrådet forutsetter at Regjeringen setter i gang en utredning som tar for seg konsekvensene av en kommunereform for de samiske samfunn, samisk kultur og samisk språk

– Svekker samiske rettigheter

Også flere av landets ordførere er skeptiske til forslaget om at det kun bør være rundt 100 kommuner igjen i Norge etter at kommunereformen er gjennomført.

Frank Ingilæ

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ, mener at ekspertutvalget ikke har tatt hensyn til de geografiske utfordringer som blant annet Tana kommune har ved lange avstander mellom tettstedene i kommunen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ordfører i Tana kommune i Indre-Finnmark, Frank Martin Ingilæ (Ap) mener den løsningen som ekspertutvalget skisserer kan svekke både lokaldemokratiet og situasjonen for det samiske språket.

– Jeg tror at nærdemokratiet kommer til å bli dramatisk svekket ved å dele Norge opp i kommuner med minimum 15 000 innbyggere, og jeg er også bekymret for at rettighetene i forhold til det samiske språket vil bli svekket i kommuner som i dag er med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Ingilæ.

Han mener at det ikke automatisk blir mindre byrokrati ved å slå sammen flere små kommuner når de samtidig er store arealmessig.

Tana-ordføreren tviler sterkt på at et flertall i Stortinget vil gå med på forslaget fra ekspertutvalget om å dele landet inn i så store kommuner.